Hlavní stránka Info a média Výstupy z médií Čeští lékaři nám dlouhodobě odcházejí za lepším. Dnes na to doplácíme

Čeští lékaři nám dlouhodobě odcházejí za lepším. Dnes na to doplácíme

27. 4. 2020

Podle údajů České lékařské komory odchází každý rok pracovat do zahraničí 350 až 400 českých lékařů a lékařek, z toho polovina čerstvých absolventů lékařských fakult. Mladí lidé, vesměs dobře jazykově vybavení, slyší na přijatelnější podmínky pro složení odborné atestace, na práci bez dlouhodobě neúnosných požadavků na přesčasovou práci, na lepší platové podmínky a důležité benefity – např. školka pro děti, zaměstnání pro partnera nebo partnerku, závodní stravování zdarma aj. 

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D

Od studentů vím, že již cca 10 let se v Česku pořádají tzv. mezinárodní JOB days lékařství a zdraví a 4 roky JOB days pro zdravotnický a pečovatelský personál. Akci tohoto typu navštěvuje cca 1500 našich zdravotníků, z nichž cca 10 % projeví vážný zájem nastoupit v konkrétním zdravotnickém zařízení v Německu nebo v Rakousku. Akce je vždy organizována velmi profesionálně. U každého stánku jsou přítomni personalisté ve dvojici s českým lékařem či lékařkou, kteří již u nich pracují, a zájemcům ochotně předávají osobní zkušenosti. Garantují možnost stejné pracovní kariéry do vedoucích pozic jako jejich němečtí a rakouští kolegové. Naši absolventi mohou počítat s ročním platem 51.000 eur, se službami 60.000 eur. Odborní lékaři s jednou atestací 85.000 eur, vrchní lékaři s 115.000 eur a vedoucí lékaři až s 200.000 eur. K tomu se proplácejí odměny za dodatečné služby.

V České republice má postgraduální vzdělávání na starosti stát, který postupně vytvořil v této souvislosti nepřehledný a poměrně nepřátelský byrokratický systém. Trvá v případě první atestace 3 - 5 let, u druhé atestace další minimálně 3 roky. Celé se to děje bez pravomocí a kontroly ČLK a je řízeno výhradně byrokraty. V Německu organizuje postgraduální vzdělávání lékařská komora. Oprávnění vzdělávat mají vedoucí lékaři, nikoliv instituce, kteří znají schopnosti a pracovní morálku studujícího nejlépe. Délka vzdělávání je přibližně stejná jako u nás, oba státy si navzájem uznávají platnost ukončeného postgraduálního studia.

Českému lékaři to zní jako sci-fi. Nelze se divit, že kdo si na jejich pracovní systém a rytmus zvykne, zpravidla se domů pracovat nikdy nevrátí. A to vůbec nehovoříme o 5x či vícenásobně vyšším platovém ocenění.

Základní příčinou je deficit ve financování zdravotnictví. Česko vydává na zdravotnictví ročně 7,4 % HDP, což je, dle Transatlantic Trade and Investment Partnership z roku 2017, nejméně z okolních států. Ještě se divíte, že 23 % pracujících lékařů v ČR je starších 60 let?

Nedostatek lékařů už v podstatě nastal a bude se prohlubovat. Už dnes se setkáváme s personální devastací hlavně v okresních a krajských nemocnicích, kde se zavírají celá oddělení, v lepším případě vás ošetří lékař – cizinec s nejistou kvalifikací, se kterým se česky někdy ani nedomluvíte. Prodlužují se čekací doby na specializovaná vyšetření a operace (např. kloubní náhrady), které se běžně již dnes pohybují v řádu měsíců i let. Česká lékařská komora na problém opakovaně upozorňuje posledních 10 let. Nebyla vyslyšena a čeští lékaři svými platy neustále dotují zdravotnictví, a navíc pracují za podmínek neslučitelných s naším zákoníkem práce.

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D, 

působil jako poradce ministra zdravotnictví, předseda a místopředseda odborných komisí MZ ČR, místopředseda odborné společnosti Nemocí z povolání ČLS  J. E. Purkyně, recenzent, publicista, soudní znalec a externí učitel na LF UK v Praze.

Autor: tomas.pergl@stan.cz