Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Zpřísňujeme podmínky pro držení zbraní, chceme valorizační automat na zvyšování minimální mzdy. S korespondenční volbou jdeme do finále

Zpřísňujeme podmínky pro držení zbraní, chceme valorizační automat na zvyšování minimální mzdy. S korespondenční volbou jdeme do finále

11. 6. 2024

V reakci na tragický útok na Filozofické fakultě UK připravilo Ministerstvo vnitra v čele s předsedou Vítem Rakušanem zrychlený začátek platnosti dvou zásadních opatření nového zákona o zbraních. Ty mají zavést mimo jiné povinnost prodejců hlásit podezřelé nákupy zbraní. Snahu přijmout novelu už v prvním čtení, to ale zamítlo hnutí ANO. Proto budeme požadovat zkrácení lhůt na projednání ve výborech.  Poslanci projednají novelu zákoníku práce, která do českého právního řádu zavede valorizační mechanismus minimální mzdy, zpřehlední zaručený plat zaměstnanců veřejných služeb a uleví zaměstnavatelům od byrokracie. Do třetího čtení míří korespondenční volba ze zahraničí. Jde o narovnání práv pro občany žijící v zahraničí a naplnění slibu z programového prohlášení vlády.

Zpřísňujeme podmínky pro držení zbraní, chceme valorizační automat na zvyšování minimální mzdy. S korespondenční volbou jdeme do finále

Zpřísňujeme podmínky pro držení zbraní, chceme valorizační automat na zvyšování minimální mzdy. S korespondenční volbou jdeme do finále

„Hnutí ANO se rozhodlo s tragickou událostí na Filozofické fakultě politicky obchodovat a nerespektuje dohodu uzavřenou mezi všemi poslaneckými kluby, protože svůj souhlas se zrychleným projednáním v prvním čtení podmínilo vznikem parlamentní vyšetřovací komise ke střelbě na FF UK. A to i přes to, že zákon i svými hlasy na začátku roku podpořili.  My ale kšeftovat s tragédií nebudeme. Bylo by to naprosto nedůstojné, nejen vůči obětem a jejich rodinám, ale i všem dalším. Navrhneme proto maximální zkrácení projednávacích lhůt při jednání ve výborech tak, aby novela zákona začala platit co nejdříve,” vysvětlil situaci poslanec za Starosty Petr Letocha. 

Novela zavádí povinnost ohlašování podezřelých transakcí Policii ČR skrze tzv. červené tlačítko a rozšíření policejních pravomocí k zajištění zbraně na základě podezření, že držitel zbraně může představovat nebezpečí, a to nejen ze zdravotních důvodů, ale také např. v případě vyhrožování na sociálních sítích.

Na pořad schůze přijde také vládní novela zákoníku práce. „Návrh zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy jako procentuální podíl průměrné mzdy. Nejisté každoroční vyjednávání mezi vládou a odbory tak nahradíme transparentním a hlavně předvídatelným mechanismem, který bude brát ohled na kupní sílu obyvatel a tempo růstu mezd. Chceme také zmenšit množství byrokracie, a proto zaměstnavatelé už například nebudou mít povinnost každoročně vydávat písemný rozvrh čerpání dovolené. Zaručenou mzdu u zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách nahradí zaručený plat, který bude odstupňován vyší násobku průměrné mzdy podle čtyř skupin prací,” shrnula hlavní výhody poslankyně Starostů Pavla Pivoňka Vaňková. Zaměstnanci také získají možnost uzavřít písemnou dohodu o rozvržení pracovní doby a získat tak větší pracovní flexibilitu. 

Projednávat se má i zákon o dětských skupinách, který Starostové dlouhodobě podporují. Ten úzce souvisí s pracovním trhem a podporou jeho flexibility. „Tato novela v sobě totiž obsahuje zcela novou možnost sousedské dětské skupiny, která rozšiřuje paletu péče zejména o nejmenší děti. Tím zajistíme rodičům, že v případě jejich zájmu o dřívější návrat na trh práce po rodičovské dovolené, bude zajištěna péče o jejich děti. Bude to tak další cenný nástroj politiky zaměstnanosti, která nám do budoucna přinese větší prosperitu,” dodala Pivoňka Vaňková.

Ve finální čtení otevřou poslanci diskuzi ke korespondenční volbě. „Zavedením korespondenční volby plníme slib Starostů a programové prohlášení nejen této vlády, ale i vlády předchozí. Volební právo patří mezi základní občanská práva, a proto chceme našim spoluobčanům maximálně usnadnit jeho výkon. V drtivé většině evropských zemí tato možnost existuje a místní ústavní soudy s tím nemají žádný problém. Nevidíme tedy důvod, proč neumožnit občanům žijícím v zahraničí volit z pohodlí domova ve chvíli, kdy nebydlí poblíž velvyslanectví a nemají možnost se k němu snadno dostat,” vysvětlila přínos zákona poslankyně Starostů Lucie Potůčková, která zároveň ocenila konstruktivní jednání s opozicí, jehož výsledkem jsou i některé technické úpravy. 

Korespondenční volba se bude týkat voleb do Poslanecké sněmovny, volby prezidenta republiky a voleb do Evropského parlamentu, poprvé by se korespondenčně mohlo volit už v roce 2025. Stát bude na principu dvou obálek - doručovací a úřední - tak, aby zůstal zachován princip tajného hlasování.

Autor: Sára Beránková