Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Zjednodušujeme zbrojní legislativu a podporujeme pěstounskou péči. Zavedeme i korespondenční hlasování pro krajany

Zjednodušujeme zbrojní legislativu a podporujeme pěstounskou péči. Zavedeme i korespondenční hlasování pro krajany

12. 12. 2023

Poslanci se v tomto roce naposledy schází, aby projednali několik důležitých předloh, mezi kterými je například úprava zákona o zbraních a střelivu, zákon o munici nebo novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Kromě těchto zákonů zopakoval ministr vnitra a předseda hnutí Vít Rakušan důležitost poslaneckého návrhu na zavedení korespondenční volby, kterou do Sněmovny, jakožto hlavní předkladatel, vložil v minulém týdnu.

Zjednodušujeme zbrojní legislativu a podporujeme pěstounskou péči. Zavedeme i korespondenční hlasování pro krajany

Zjednodušujeme zbrojní legislativu a podporujeme pěstounskou péči. Zavedeme i korespondenční hlasování pro krajany

Novela zákona o zbraních a střelivu zahrnuje modernizaci a zjednodušení procesů v oblasti nakládání se zbraněmi. Tato iniciativa Ministerstva vnitra vychází z dlouhodobé potřeby celkové reformy zbrojní legislativy a detailní analýzy. „Úprava cílí na úplnou modernizaci, odstranění byrokratických překážek a zvýšení uživatelského komfortu legálních držitelů zbraní. Součástí změn je také odstranění papírových dokladů a rozsáhlá digitalizace, což povede k výraznému snížení administrativní zátěže. Pod onou digitalizací se skrývá vytvoření online portálu centrálního registru zbraní,“ uvedl člen bezpečnostního výboru a poslanec Starostů Petr Letocha. Návrh zákona také nově dělí zbraně do šesti kategorií podle jejich potenciální nebezpečnosti.

„Hlavním cílem novely není v žádném případě omezit práva legálních vlastníků zbraní. Zároveň však nebudou zmírňováná existující pravidla a nebudou snižovány podmínky pro nabývání a držení zbraní. Díky novému znění se posílí vymahatelnost a efektivita regulace držení zbraní,“ upřesnil Letocha.

Režim nakládání s municí zůstává v zásadě beze změn a pouze se vyčleňuje do samostatného zákona kvůli lepší přehlednosti. „Cílem nové právní úpravy je komplexní regulace nakládání s municí v České republice prostřednictvím speciálního právního předpisu. V nové úpravě budou zohledněna specifická rizika spojená s nakládáním s municí, včetně zkušeností z událostí ve Vrběticích v roce 2014,“ doplnil Letocha.

Dalším bodem na programu bude i novela o sociálně-právní ochraně dětí, jejímž hlavním cílem je nejen zvýšit státní příspěvek na výkon pěstounské péče, ale také zjednodušit, zefektivnit a zrychlit procesy spojené s náhradní péčí. Tato iniciativa přináší klíčové změny ve prospěch dětí a náhradních rodin. „V současné době je posuzování žadatelů o osvojení či pěstounskou péči zdlouhavé a komplikované. Nové znění zákona odstraní nejpalčivější problémy v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče jako jsou zejména nejednotné postupy, dlouhé čekání na termíny příprav nebo psychologického posouzení či různé nároky na žadatele o pěstounskou péči,“ popsala poslankyně a místopředsedkyně sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková.

„Dojde ke sjednocení dávkové podpory v oblasti doprovázení formou, navýší se státní příspěvek na 66 000 korun ročně za výkon pěstounské péče a bude věnována větší podpora zejména nezprostředkovaným pěstounům z řad příbuzných a blízkých. Jako velmi významnou změnu vnímám vznik tzv. center dětství bez násilí, která budou poskytovat ochranu a pomoc ohroženým dětem. Doplní se tak účinný nástroj v sociálně právní ochraně dětí, které jsou ohroženy zejména domácím násilím, týráním a sexuálním zneužíváním,“ dodala Pivoňka Vaňková.

V minulém týdnu byl do Sněmovny vložen poslanecký návrh zákona na zavedení korespondenční volby, který má podporu všech pěti koaličních stran. „Chceme touto cestou zjednodušit lidem žijícím v zahraničí, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě, jedno ze základních občanských práv – právo volit. Rád bych připomněl, že tímto krokem plníme nejen programové prohlášení této vlády, ale také vlády předchozí. Chtěl bych také všechny ubezpečit, že návrh zákona projde klasickým legislativním procesem a jistě se můžeme těšit na velmi obsáhlou, nejen politickou, diskuzi,“ uvedl ministr vnitra a předseda Starostů Vít Rakušan.

„Na sociálních sítích jsem ke korespondenčním volbám zaznamenal řadu kritických komentářů. V první řadě je nutné zopakovat, že tento typ voleb nerozšiřuje okruh možných voličů o ty ze zahraničí. Právo volit mají všichni občané naší republiky kdekoliv po světě a korespondenční volba jim má výkon tohoto práva pouze ulehčit. Druhým významně živeným narativem je konstatování, že je tento typ voleb protiústavní z důvodu nemožnosti zajistit tajnost hlasování. Na tuto kritiku musím reagovat tak, že možnost volit korespondenčně funguje v drtivé většině zemí EU, kde tento institut prošel ústavními soudy. Ty se s touto námitkou musely popasovat,“ připomněl Vít Rakušan.

Se zavedením korespondenční volby počítá poslanecký návrh zákona už pro volby od roku 2025. Ministr vnitra také závěrem odmítl, že by koalice zákon prosazovala, protože je to pro ni výhodné. „Tato koalice nepřijímá zákony podle toho, co je výhodné pro politické strany, ale podle toho, co je výhodné a správné pro občany tohoto státu,“ uzavřel Rakušan.

Autor: Sára Beránková