Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Založení neformální Parlamentní skupiny přátel demokratické Barmy/Myanmy

Založení neformální Parlamentní skupiny přátel demokratické Barmy/Myanmy

14. 4. 2022

Dne 13. dubna 2022 se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnila ustavující schůze neformální Parlamentní skupiny přátel demokratické Barmy/Myanmy. Zakládajícími členy jsou poslanci Josef Flek, Martin Hájek a Jarmila Levko (všichni za STAN). Předsedajícím skupiny je poslanec Josef Flek, tajemníkem jeho asistent Filip Dembický. Stálými hosty jednání jsou odborníci z řad barmanistů, právníků, politologů a lidskoprávních aktivistů.

Zakládající členové Parlamentní skupiny přátel demokratické Barmy/Myanmy za hnutí STAN Josef Flek, Jarmila Levko a Martin Hájek

Zakládající členové Parlamentní skupiny přátel demokratické Barmy/Myanmy za hnutí STAN Josef Flek, Jarmila Levko a Martin Hájek

Činnost neformální skupiny je inspirována podobnými parlamentními skupinami přátel Tchaj-wanu a Tibetu. Poslanci a poslankyně chtějí navázat na étos havlovské zahraniční politiky vůči Barmě/Myanmě. Jde především o upozorňování na hrubé porušování základních práv vojenskou vládou a podporu všem jedincům i skupinám usilujícím o demokratický právní stát. Barma/Myanma se nacházela krátkou dobu v demokratizačním procesu, který byl násilně přetnut vojenským převratem z 1. 2. 2021.

„Barma/Myanma je nedílnou součástí české zahraniční politiky již 30 let. A to právě díky Václavu Havlovi, který se pomyslně vzdal možnosti být laureátem Nobelovy ceny míru ve prospěch lídryně demokratizačních procesů paní Do Aun Schan Su Ťij," uvedl předseda skupiny Josef Flek. 

Skupina se bude scházet nepravidelně. Členové stanovili v rámci Plánu prací řadu aktivit, kterými chtějí poukázat na nespravedlivě upozaděnou problematiku krutého potlačování svobod v jedné z nejchudších zemí jihovýchodní Asie.

„Situace v Barmě/Myanmě je neúnosná. Zemi, která bývala jedním z největších exportérů rýže na světě, nyní hrozí hladomor. Soustavné porušování základních práv v zemi nás nesmí nechat chladnými. Vojenská vláda neváhá zabíjet nevinné muže, ženy i děti jen proto, že si dovolí nesouhlasit s nastoleným nelegálním režimem," dodal Josef Flek.

 

Autor: Filip Dembický, tajemník