Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Zákonem o podpoře bydlení chráníme lidí ohrožené bytovou nouzí. Podporujeme nezávislost médií i vyšší ochranu pro oběti domácího násilí

Zákonem o podpoře bydlení chráníme lidí ohrožené bytovou nouzí. Podporujeme nezávislost médií i vyšší ochranu pro oběti domácího násilí

9. 7. 2024

Poslanci začnou tento týden projednávat vládní návrh zákona o podpoře bydlení pro osoby ohrožené bytovou nouzí. Do prvního čtení je navržena také novela mediálního zákona, která zavádí valorizaci poplatků za rozhlasové a televizní vysílání. Změna má zajistit udržitelnost financování České televize a Českého rozhlasu a udržet jejich nezávislost a stabilitu. Poslanci budou diskutovat i nad novelou o sociálním pojištění, která začínajícím podnikatelům uleví od pravidelných záloh do jejich startu. Na pořad jednání se konečně dostane i změna ve formě zavedení jednotné definice domácího násilí a dalších opatření pro vyšší ochranu obětí.

Zákonem o podpoře bydlení chráníme lidí ohrožené bytovou nouzí. Podporujeme nezávislost médií i vyšší ochranu pro oběti domácího násilí

Zákonem o podpoře bydlení chráníme lidí ohrožené bytovou nouzí. Podporujeme nezávislost médií i vyšší ochranu pro oběti domácího násilí

Do prvního čtení míří návrh zákona o podpoře bydlení, jehož cílem je snížit rozsah bytové nouze v ČR. „Zákon o podpoře bydlení umožní vznik funkčního celorepublikového systému, díky kterému snížíme počet domácností v dlouhodobé bytové nouzi a vytvoříme efektivní záchrannou síť pro osoby bytovou nouzí ohrožených. Páteří systému se stane nová koordinační a poradenská síť kontaktních míst pro bydlení na všech obecních úřadech s rozšířenou působností, kterou budou moct občané kdykoliv navštívit. Klíčové je zajištění dostatku bytů za cenově dostupné nájemné. Vedle obecních bytů, které budou vloženy do systému jako podporované bydlení, je nezbytné vtáhnout byty soukromé. Jak ověřily již desítky projektů obcí a neziskových organizací v praxi, je to možné, pokud pronajímatelé mají nějaké záruky. Ty jim přináší zákon v podobě zprostředkovatelů, kteří zajistí garance úhrady nájemného, kontrolami v bytě a komunikací s nájemníky sníží finanční riziko pro majitele nemovitostí a bude je tak motivovat k pronájmu bydlení ohroženým skupinám. Zásadní bude i asistence v bydlení, kdy nájemníci takových bytů budou podpořeni sociální prací v tom, aby zvládli jak zabydlení, tak finanční hospodaření i hospodárné využívání bytu. Zavedením místně obvyklého nájemného omezíme obchod s chudobou a přispěje to i k efektivnějšímu využívání dávek na bydlení. Využívání dávek mimořádné okamžité pomoci by mělo vést k tomu, aby méně domácností přicházelo o bydlení kvůli nenadálému výdaji nebo kvůli neschopnosti zaplatit kauci na nový byt. Pomůžeme tak tisícům seniorů a rodičů samoživitelů, kteří jsou ztrátou bydlení v důsledku vysokých životních nákladů ohrožení,” představila hlavní pilíře poslankyně Starostů Eliška Olšáková.

Poslanci se budou zabývat také novelou mediálního zákona. „Způsob financování veřejnoprávních médií je v současné době nadále neudržitelný. Česká televize dnes hospodaří s poplatky, jejichž výše byla nastavena před šestnácti lety. Nechceme, aby ČT ani ČRo musely snižovat kvalitu svých služeb, a proto zavádíme valorizační mechanismus poplatků za rozhlasové a televizní vysílání navázaný na inflaci. Rozšiřujeme také definici přijímačů, poplatky tak budou nově odváděny i z dalších přijímačů, vše se ale týká vždy jedné domácnosti. Je pro nás tedy zásadní stabilita veřejnoprávních médií, které přispívají v budování odolné společnosti,” vysvětlil místopředseda hnutí Jan Lacina a znovu osvětlil několik nepřeností ve veřejném prostoru: „Daň z mobilu? Lež jako věž. Platí stále, že každá domácnost, která má přístup k rozhlasovému a televiznímu vysílání platí pouze jeden poplatek měsíčně. Od ledna by to souhrnem za rozhlas a televizi mělo být 205 Kč, namísto dosavadních 180 Kč. Poplatky se totiž nezvedaly šestnáct, resp. devatenáct let. Od té doby se zvedly příjmy státního rozpočtu na více než dvojnásobek. U České televize tato úprava  k 1. lednu 2025 zvýší poplatek o 11 %, u Českého rozhlasu o 22 %. Opakuji:  Žádná daň z mobilu nevzniká a nevznikne,” uzavřel Lacina.

Projednat se má v prvním čtení novela občanského zákoníku, která zavádí jednotnou definici domácího násilí. „Pachatel a oběť spolu nemusí sdílet domácnost, může se jednat o bývalé partnery, násilí se může odehrávat i mimo společnou domácnost. Netýká se pouze fyzického násilí, ale také toho psychického a sexualizovaného. Zákon nezapomíná ani na ekonomické násilí, kdy pachatel omezuje přístup oběti k finančním prostředkům, a kontrolující jednání, během kterého pachatel kontroluje a omezuje každodenní činnosti oběti,” uvedla ke změnám poslankyně a iniciátorka změn Starostů Barbora Urbanová. Návrh počítá také s posílením ochrany a výraznějším zohledněním majetkové i nemajetkové újmy oběti v rozvodovém řízení. 

Diskutovat se bude také o novele zákona o sociálním pojištění, která má pomoci začínajícím podnikatelům. „Současná legislativa nezohledňuje nízké příjmy na začátku podnikání, proto jsme ve skupině poslanci. navrhli, aby začínající OSVČ mohli platit sociální pojištění za první rok podnikání až zpětně. Povinnost odvodu tedy zůstane, ale stane se flexibilnější. Tímto návrhem zmírňujeme potřebné náklady pro vstup do podnikání a přinášíme pro ně bezpochyby prospěšnou změnu,” dodala k návrhu jeden z předkladatelů a předseda rozpočtového výboru Josef Bernard (Starostové). 

Autor: Sára Beránková