Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Základní opatření v souvislosti s koronavirem

Základní opatření v souvislosti s koronavirem

13. 3. 2020

Několik bezpečnostních opatření, které mohou obce v těchto dnech dělat:

Základní opatření v souvislosti s koronavirem

Základní opatření v souvislosti s koronavirem

1. Zajištění základních funkcí nutných pro  fungování obcí a měst – krizové scénáře společností jako jsou energetické společnosti, plynárny, vodárny, odvoz odpadu apod. – jsme s těmito společnostmi v kontaktu monitorujeme, zda jim neubývají kapacity a projednáváme s nimi jejich plány na fungování v krizové situaci

2. Informování veřejnosti v souvislosti s novými situacemi, které postup nákazy přináší:

 • pravidelně aktualizujeme weby obcí a měst (doporučení na výrazné označení informací související s koronavirem)
 • apelujeme na odpovědné chování a vysvětlujeme, že rizikový kontakt není běžný kontakt a pokud se dostanete do rizikového kontaktu s nakaženým, bude Vás kontaktovat KHS
 • apel na osobní zodpovědnost, dodržování hygienických pravidel
 • infolinka obce či města na téma koronaviru

3. Ochrana ohrožených kategorií, zejména seniorů

 • monitorování stavu služeb pro seniory
 • aktivace dobrovolnické sítě, dobrovolných hasičů pro případ kolabování služeb
 • linka pomoci pro seniory s cílem zajistit jim služby, za kterými by museli „ven“ a tím se vystavili nákaze (nákupy, léky, pochůzky, venčení psů)

4. Zajištění zdravotních a sociálních služeb

 • monitorování služeb z hlediska jejich ohrožení karanténou či nákazou
 • zajištění  ochranných prostředků
 • aktivace dobrovolníků, zdravotnického personálu
 • vytipování náhradních a doplňkových prostor pro karanténu či zdravotnické služby

5. Podpora složek IZS a městské policie

 • pravidelné porady složek, příslušných odborů a KHS
 • zajišťování ochranných prostředků, desinfekcí apod.

6. Opatření v hromadné dopravě

 • desinfekce vozů autobusů, tramvají a trolejbusů

7. Opatření k zajištění chodu obecních a městských úřadů

 • desinfekce, úklid
 • zákaz služebních cest
 • omezení porad, školení
 • příprava na práci z domova
 • přesun agend, které vyžadují jednání s občany na přepážky – skleněná přepážka ochrana úředníka i občana

8. Vytváření databáze dobrovolníků a služeb pro případ potřeby, zejména v terénu

 • Český červený kříž
 • neziskovky zaměřené na seniory
 • donáškové a dopravní služby
 • studenti vysokých škol, zejména zdravotnických

9. Úzká spolupráce s obcemi s rozšířenou působností a s kraji

 • obce s rozšířenou působností nám zprostředkují zkušenost místní znalosti
 • spolupráce krajů je nutná – epidemie nezná hranice

 

Souborné informace k nouzovému stavu sepsalo také Sdružení místních samospráv