Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Vyjednali jsme migrační dohodu bez povinných relokačních kvót. Navrhujeme zafixovat volby na pevný termín

Vyjednali jsme migrační dohodu bez povinných relokačních kvót. Navrhujeme zafixovat volby na pevný termín

13. 6. 2023

Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan dnes na tiskové konferenci představil základní rámec tzv. migračního paktu. Ten se týká dohody členských státu EU k nejdůležitějším právním předpisům v oblasti azylu a migrace. Změny byly přijaty na jednání Radě ministrů EU v rámci švédského předsednictví. Ty musí ještě schválit Evropský parlament. Poslanci také začnou projednávat v 1. čtení vládní návrh na změnu Ústavy České republiky, která v následujících letech zafixuje termín senátních, krajských a komunálních voleb a stálost senátních obvodů. V rámci mimořádné schůze bude ve Sněmovně pokračovat třetí čtení novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ke které podala poslankyně STAN Hana Naiclerová pozměňovací návrh, který upravuje vlastnictví médií v rukách politiků. 

Vyjednali jsme migrační dohodu bez povinných relokačních kvót. Navrhujeme zafixovat volby na pevný termín

Vyjednali jsme migrační dohodu bez povinných relokačních kvót. Navrhujeme zafixovat volby na pevný termín

V minulém týdnu byl na evropské půdě učiněn zásadní pokrok. Ministři, kteří mají tato témata v gescích, se v Lucemburku dohodli na pozici, se kterou budou členské státy přistupovat k řešení tématu migrace. „Naše země je součástí EU už téměř 20 let a za tuto dobu jsme se stali etablovanými členy. Sdílíme evropské hranice a neseme tedy i společnou odpovědnost za to, co se uvnitř nich děje. Od roku 2015 se ukazovalo, že systém povinných kvót pro přerozdělování uprchlíků není akceptovatelným řešením nejen pro Česko, ale i pro řadu dalších států EU,“ uvedl v úvodu tiskové konference ministr Vít Rakušan. Doplnil zároveň, že součástí společné dohody jsou také změny v oblasti boje proti nelegální migraci nebo zpřísnění azylového řízení. 

Hlavním principem, na kterém se ministři dohodli, je vzájemná solidarita mezi jednotlivými státy. Nová pravidla dávají státům možnost uprchlíky odmítnout a místo toho poskytnout finanční, materiální či expertní pomoc. Česko bude navíc díky aktivnímu vyjednávání ministra Rakušana z této povinnosti vyjmuto. „Česká republika, napříč politickým spektrem, byla vždy proti povinným kvótám na přerozdělování migrantů. Dohoda Rady z minulého týdne tento postoj respektuje. Ačkoliv nezpochybňuje základní princip solidarity, na kterém EU stojí, každá země si bude moci sama vybrat, jakým způsobem se do celoevropského řešení důsledků migrace zapojí. To je postoj, který jsme už za českého předsednictví prosazovali, a jsem rád, že se na něm našla shoda. Tento princip solidarity navíc doplňují opatření, která posílí ochranu vnější hranice EU a zrychlí azylové řízení. ČR jako země, který je migrací výrazně zasažena, bude z této dohody profitovat. Vzhledem k vysokému počtu uprchlíků, které jsme přijali, se v případě schválení návrhu Evropským parlamentem staneme příjemci evropských kompenzací. Chování opozice se pokusím popsat korektně: Andrej Babiš v předvolební kampani před sněmovními volbami vsadil na kartu strašení migranty a vyplatilo se mu to. Takže jen oprášil něco, co má trvale v arzenálu. Populismus útočící na ty nejnižší lidské půdy,“ řekl Rakušan. V rámci uprchlické krize z Ukrajiny si v minulých měsících Ministerstvo vnitra vyjednalo finanční podporu ve výši 1, 3 miliardy Kč. a další finanční pomoc by měla z EU následovat.

V Poslanecké sněmovně bude v tomto týdnu pokračovat třetím čtením projednávání novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, na jehož podobě se kromě Ministerstva vnitra podílela i iniciativa Rekonstrukce státu. Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem připravilo předlohu, která posílí efektivitu a nezávislost Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. „Změny zákona vychází z potřeby zefektivnit práci tohoto úřadu. V minulých letech docházelo díky nevyjasněným kompetencím k rozkolům mezi předsedou a členy úřadu. Na tuto skutečnost novela reaguje vytvořením Kolegia úřadu, které bude rozhodovat o všech otázkách týkající se dohledové činnosti,“ popsala jednu z klíčových změn poslankyně hnutí STAN Hana Naiclerová. Ta zároveň ve spolupráci dalšími koaličními poslanci připravila pozměňovací návrh rozšiřující pravomoci úřadu o kontrolu dodržování pravidel o střetu zájmů: „Mnohé známé příklady nám ukazují, kam může zajít propojování politického a mediálního vlivu. Média mají ze své podstaty zastávat úlohu hlídacího psa demokracie. Pokud média vlastní politici, mohou se stát nástrojem neférového politického boje. Předložený pozměňovací návrh řeší vymahatelnost už stávajícího znění zákona o střetu zájmů,“ shrnula svůj záměr Naiclerová.

Poslanci budou rozhodovat také o změně Ústavy České republiky v souvislosti s některými volbami. Hlavním cílem návrhu je zavedení stálých volebních obvodů pro volby do Senátu, a zároveň určení pevného termínu konání řádných voleb do Senátu a do zastupitelstev obcí a krajů. „Nově by termíny voleb připadaly vždy na první celý týden měsíce října, což považuji za praktické řešení především z hlediska efektivity voleb. Krajské nebo komunální volby budou konat vždy společně s volbami do Senátu,“ vysvětlila poslankyně a členka ústavně-právního výboru Lucie Potůčková (STAN).

Návrh zákona dále řeší pravidla pro vymezení a změnu volebních obvodů u voleb do Senátu. „Pokud by z jakéhokoliv důvodu bylo zapotřebí přistoupit k takové změně, bylo by ji možné provést dle Ústavy nejdříve po uplynutí 12 let od poslední takové změny. K úpravám by docházelo pouze ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje odstranění některých nelogičností a nepřesností,“ uzavřel výčet hlavních změn ministr vnitra Rakušan, jehož rezort návrh změny zákona předkládá.

Autor: Sára Beránková