Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Vyjádření hnutí STAN k trestnímu oznámení Jaromíra Dědečka (ANO) na financování hnutí (kandidát na senátora za ANO, volební obvod Jičín)

Vyjádření hnutí STAN k trestnímu oznámení Jaromíra Dědečka (ANO) na financování hnutí (kandidát na senátora za ANO, volební obvod Jičín)

19. 9. 2022

Trestní oznámení může podat kdokoliv, kdykoliv, na kohokoliv.

Krok pana Dědečka, který přichází týden před senátními volbami, v nichž p. Dědeček kandiduje, ukazuje na zoufalou potřebu p. Dědečka podpořit svou kampaň spíše než na „morální povinnost“, kterou se kandidát ohání. Nepochybujeme o tom, že takto si krok pana Dědečka vyhodnotí i většina veřejnosti. Z informací v tiskové zprávě, kterou k tomuto kroku p. Dědeček zveřejnil, je navíc zřejmé, že si před podáním TO neověřil ani ty informace o financování hnutí STAN, jež jsou z veřejných zdrojů (včetně médií) dostupné. 

Vyjádření hnutí STAN k trestnímu oznámení Jaromíra Dědečka (ANO) na financování hnutí (kandidát na senátora za ANO, volební obvod Jičín)

Vyjádření hnutí STAN k trestnímu oznámení Jaromíra Dědečka (ANO) na financování hnutí (kandidát na senátora za ANO, volební obvod Jičín)

Financování hnutí STAN probíhá striktně v souladu se zákonem, všechny dary jsou přijímány na transparentní účet, a to pouze od takových dárců, kteří jsou ze zákona přípustní. 

Vzhledem k velkému mediálnímu zájmu o dary pro STAN po loňských parlamentních volbách lze konstatovat, že financování žádné jiné strany není v tuto chvíli pod větším „drobnohledem“, než je tomu u hnutí STAN. 

Nad rámec zákonných povinností vrátilo hnutí STAN ty dary, jejichž původci byli z jakéhokoliv důvodu shledáni jako kontroverzní, přestože jejich dary splňovaly veškeré podmínky stanovené zákonem o sdružování v politických stranách a hnutích.
 
Mezi těmito dary byly finance, které pocházely od firem, jež měly část vlastnické struktury mimo ČR, zejména na Kypru (ačkoliv to zákon nezakazuje). STAN zároveň již předložil návrh novely zákona, která by do budoucna přijímání darů od takových subjektů zpřísnila (STAN se těmito pravidly řídí již dnes a hodlá se jimi řídit bez ohledu na to, kdy bude novela přijata).

Dále hnutí STAN vrátilo veškeré dary, jež by mohly být jakkoliv spojovány s osobami stíhanými v rámci tzv. akce „Dozimetr“ (to je krok, k němuž například hnutí ANO, za něž p. Dědeček kandiduje, nepřistoupilo a dary od takových osob si ponechalo).

Při vracení těchto darů se hnutí STAN řídilo doporučením společnosti Datlab, která prověřila kontakty a spojení veškerých osob stíhaných v rámci akce „Dozimetr“. Dary označené Datlabem byly odeslány na dobročinné účely. Jednalo se přitom o předběžnou opatrnost: STAN tímto způsobem odeslal neziskovým organizacím i dary od osob, jež byly s lidmi obviněnými v rámci Dozimetru spojeny dle metodiky Datlabu pouze v tzv. „třetí úrovni“ (příklad: osoba X figurovala v letech 2002 až 2011 ve společnosti, kde v roce 2002 působil Petr Witowski, který od roku 2019 působí v představenstvu Dopravního podniku, tedy ve stejné době, kdy v dozorčí radě podniku působil P. Hlubuček; dar od osoby X hnutí STAN věnovalo na dobročinné účely).

S obdobnou mírou předběžné opatrnosti nepřistupuje ke svému financování pravděpodobně žádná jiná strana u nás.