Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Volby zafixujeme na pevný termín, obcím dáváme širší možnost spolupráce

Volby zafixujeme na pevný termín, obcím dáváme širší možnost spolupráce

26. 9. 2023

Poslaneckou sněmovnu čeká v tomto týdnu jednání o návrhu ústavního zákona, který stanoví pevný termín konání řádných voleb do Senátu a zároveň stálé volební obvody pro volby do horní komory. Předloha vychází z Programového prohlášení vlády. Ve druhém čtení poslanci projednají novelu zákona o obcích, která například rozšiřuje možnosti tzv. meziobecní spolupráce nebo přináší jasná pravidla pro odměňování zastupitelů. Změn se dočká také zákon o návykových látkách, který přinese přísnější regulaci prodeje kratomu a konopných produktů s nízkým obsahem THC. Ve středu budou poslanci pokračovat v rozpravě o konsolidačním balíčku, jehož schválení se dá očekávat v první polovině října.

Volby zafixujeme na pevný termín, obcím dáváme širší možnost spolupráce

Volby zafixujeme na pevný termín, obcím dáváme širší možnost spolupráce

Poslanci se budou zabývat novelou ústavního zákona, která přinese praktické řešení senátních voleb. „Stávající systém senátních voleb je dlouhodobě vystaven kritice, protože každé dva roky dochází kvůli migraci ke změnám volebních obvodů. Ty jsou zapříčiněny nárůstem nebo úbytkem obyvatel. Docházelo tak k situacím, kdy někteří voliči nevolili do Senátu například deset let, nebo naopak volili častěji, než je šestileté funkční období senátora. Nová navrhovaná úprava stanoví, že senátní obvody bude možné i nadále měnit, ale maximálně jednou za 12 let. Počet obvodů zůstane u senátních voleb zachován a bude odpovídat počtu senátorů - tedy 81,” uvedla ke změnám poslankyně a členka ústavně-právního výboru Lucie Potůčková. 

Kromě této úpravy dojde dále ke sladění termínu senátních, krajských a komunálních voleb, které se budou v daném volebním roce konat vždy v prvním celém říjnovém týdnu. „Zjednodušeně řešeno potřebujeme Ústavu upravit proto, že má tato změna přímý dopad na vymezení volebního období senátorů a členů zastupitelstev, které je ukotveno právě v Ústavě. Termín voleb tak bude do budoucích let pevně stanoven, což ocení jak voliči tak i kandidující politické subjekty,” vysvětlila přínosy Potůčková a zároveň doplnila, že navrhovaná předloha nepočítá s tím, že by volby probíhaly pouze v jeden den, jak dříve vláda navrhovala. 

Do druhého čtení míří potřebná novela zákona o obcích, kterou připravilo Ministerstvo vnitra pod vedením předsedy hnutí STAN Víta Rakušana. Novinky v zákoně umožní obcím fungovat efektivněji a hospodárněji. Zavádí institut společenství obcí, létajícího úředníka nebo přesná pravidla pro zasedání zastupitelstva distanční formou. „Za toto novelu zákona jsem jsem opravdu rád. Ze své vlastní zkušenosti starosty mohu potvrdit, že obcím nástroje, které tato novela obsahuje, dlouhodobě chyběly. Nad rámec stávajících dobrovolných svazků obcí se obcím rozšíří možnost spolupracovat na koordinaci veřejných služeb, rozvoji území a vzájemnou spolupráci. Létající úředník neznamená nic jiného, než sdílení odborníka či více odborníků mezi členskými obcemi, který pro ně bude vykonávat určitou agendu. V praxi to přinese efektivnější využívání a sdílení lidských zdrojů,” představil hlavní změny v zákoně poslanec a 1. místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček.

Novela dále stanovuje, jakým způsobem budou v příštích letech valorizovány odměny členům zastupitelstev. „Navyšování odměn přestane být závislé na politickém rozhodnutí vlády, ale bude se řídit jasným klíčem uvedeným v tomto zákoně. Částky v aktuálních tabulkách s odměnami budou nahrazeny pouze koeficienty, které budou násobeny průměrnou hrubou měsíční nominální mzdou,” doplnil Vlček.

Skupina koaličních a opozičních poslanců, součástí které je i poslankyně a místopředsedkyně hnutí STAN Michaela Šebelová, předložila návrh na změnu zákona o návykových látkách. Cílem je snížit rizika, která se pojí s užíváním např. kratomu nebo konopí s nízkým obsahem THC. „Kratom je psychoaktivní látka se stimulujícími účinky. Paradoxně je volně prodejný, což má za následek, že se nám ordinace plní dětmi, které mají na této látce závislost. Z hlediska prevence tedy považuji za nejlepší řešení zavést mechanismus, který bude prodej látek jako kratom a jemu podobné regulovat. Nechceme jít cestou represe, ale prevence, která ochrání před užíváním podobných látek naše děti,” uvedla ke společnému poslaneckému návrhu Šebelová, která je členkou zdravotního výboru a také podvýboru pro veřejné zdravotnictví, epidemiologii a prevenci.

Program sněmovny bude ve středu pokračovat jednáním o konsolidačním balíčku. „Nutnost potřeby konsolidovat veřejné finance potvrdily už dvě zprávy nezávislých institucí. Kromě Národního kontrolního úřadu, který se vyjadřoval k hospodaření státu v roce 2022, přibyla minulý týden i zpráva Národní rozpočtové rady. Ta jasně říká, že konsolidační balíček je krok správným směrem,” zhodnotil potřebu reformy Vlček.

Autor: Sára Beránková