Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Vladimír Balaš: Přicházíme s reformou českého školského systému

Vladimír Balaš: Přicházíme s reformou českého školského systému

16. 12. 2022

Poslanecká sněmovna dnes poslala do druhého čtení novelu zákona o pedagogických pracovnících z pera Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Cílem ministerstva je přispět k řešení problémů, se kterými se české školství dlouhodobě potýká. Tato novela přinese systémové změny, které pomohou navýšit počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků, a to například skrze posílení pravomocí ředitelů škol nebo ukotvením pozice uvádějícího učitele, který bude napomáhat začínajícím učitelům s nástupem do praxe.

Vladimír Balaš: Přicházíme s reformou českého školského systému

Vladimír Balaš: Přicházíme s reformou českého školského systému

Nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků je bezesporu problémem, který trápí mnohé regiony, jež poté nemohou zajistit takovou kvalitu výchovy a vzdělávání pro své žáky a studenty, která by odpovídala požadavkům 21. století. 
 
Novela zákona navazuje na trend posilování pravomocí ředitelů škol a přidává jim kompetenci uznávat na dobu 3 let předpoklad odborné kvalifikace u kandidátů na učitelské povolání, kteří jsou pro danou pozici vhodní a mají adekvátní odbornou přípravu v jiných oblastech vzdělávání. „Zákon umožní ředitelům, kterým chybí ve sboru aprobovaní pedagogové, zaměstnat vysokoškoláka i bez pedagogického vzdělání – s tím, že si do tří let musí doplnit pedagogickou kvalifikaci,“ vysvětluje ministr školství mládeže a tělovýchovy za hnutí STAN Vladimír Balaš. Takový pedagog bude zároveň motivován k tomu, aby si během tří let, po které mu je uznán předpoklad odborné kvalifikace, doplnil potřebné pedagogické, psychologické a didaktické vzdělání. Navíc bude mít po celou tuto dobu jistotu stabilního zaměstnání a již bude získávat potřebné praktické zkušenosti s výukou. V případě, že si vzdělání do 3 let nedoplní, bude opět považován za nekvalifikovaného a nebude moci v zaměstnání pokračovat.

Další důležitou součástí novely je ukotvení pozice uvádějícího učitele, jenž pomůže zajistit účinné uvedení začínajícího učitele do praxe a provázejícího učitele, který bude podporou studentům v rámci jejich přípravy na výkon povolání. „Zavedení těchto pozic do českého školství je krokem k modernímu personálnímu managementu ve školství. Uvádějící i provázející učitelé přispějí k celkovému zvýšení kvality pedagogické praxe a zároveň mohou tyto pozice oslovit praktikující pedagogy a pedagožky, kteří mají zájem a chuť se věnovat mentorování začínajících kolegů v rámci svého profesního růstu,” vysvětluje tuto změnu ministr Balaš a uzavírá: „Chceme zkrátka zlepšit přípravu budoucích učitelů a po absolvování jim ulehčit začátek jejich pedagogické kariéry."
 
Veškeré obsažené změny mají vést ke zlepšení učitelské přípravy a k zpřístupnění a zatraktivnění učitelské profese. MŠMT pevně věří, že se podobnými kroky podaří navýšit počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků, kteří nastoupí po ukončení studia do praxe, a zajistit tak kvalitní vzdělání všem žákům a studentům v České republice.