Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Vláda bez agentů STB, změny v zákoně o financování politických stran. STAN předložil zákonodárné iniciativy vedoucí k transparentnějšímu fungování politiky

Vláda bez agentů STB, změny v zákoně o financování politických stran. STAN předložil zákonodárné iniciativy vedoucí k transparentnějšímu fungování politiky

8. 9. 2022

Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan dnes na tiskové konferenci představil novelu lustračního zákona, která znovu zavede povinnost prokázat se čistým lustračním osvědčením pro členy vlády a jejich náměstky před jejich jmenováním.

Vláda bez agentů STB, změny v zákoně o financování politických stran. STAN předložil zákonodárné iniciativy vedoucí k transparentnějšímu fungování politiky

Vláda bez agentů STB, změny v zákoně o financování politických stran. STAN předložil zákonodárné iniciativy vedoucí k transparentnějšímu fungování politiky

Povinnost předkládat osvědčení, že člověk nespolupracoval s komunistickým režimem, pro vrcholné představitele tuzemských ministerstev přestala platit před osmi lety za vlády ČSSD, KDU-ČSL a ANO. Ministerstvo vnitra také připravilo novelu zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, týkající se Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Cílem novely je zvýšit efektivitu fungování Úřadu při plném respektování potřeby jeho nezávislosti. Na tiskové konferenci vystoupil i zástupce protikorupční organizace Rekonstrukce státu, která se na změnách podílela. Třetí představenou novelu, která se týká financování politických stran a hnutí, dnes prezentoval Vladimír Balaš jako hlavní předkladatel. 

„Dnes jsem podepsal a odeslal do vlády novelu lustračního zákona, která opětovně zavede povinnost předložit negativní lustrační osvědčení pro premiéra, ministry a jejich náměstky. Vracíme tak zákon do podoby, jak tu dlouhou dobu platil, protože je logické, aby pokud mají mít čisté lustrační osvědčení úředníci, jej museli mít i jejich šéfové,” uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. 

Druhá představená novela se týká Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Změna zákona reaguje na poznatky z praxe a předchází možné paralýze úřadu, ke které může dnes docházet z rozhodnutí jeho předsedy. Ministerstvo vnitra na této úpravě spolupracovalo s Rekonstrukcí státu. „Všichni máme zájem na tom, aby volební soutěž probíhala férově a transparentně. K tomu je potřeba mít kompetentního a nezávislého rozhodčího. Proto před šesti lety vznikl Dohledový úřad. Jeho práci jsme v občanském sektoru bedlivě sledovali a nakonec také pomohli navrhnout změny, které povedou k posílení jeho efektivity i nezávislosti.  Změna zákona vyjasní vzájemné kompetence a povinnosti předsedy úřadu a členů úřadu a také pojistí nezávislost úřadu tím, že vznikne kolektivní orgán, který bude rozhodovat o všech otázkách týkajících se dohledové činnosti,“ řekl Josef Karlický, vedoucí protikorupční organizace Rekonstrukce státu.

Ministr školství Vladimír Balaš dnes představil podmínky, podle kterých by nově mohly politické subjekty přijímat finanční dary. Navrhované změny jsou zásadním krokem vedoucím ke ztransparentnění politiky. „Hlavním cílem novely je zamezit financování politických stran a hnutí společnostmi, které jsou vlastněny nebo ovládány odjinud než z Česka či zemí EU. Finanční dary od takových společností již nebude možné přijímat. Rovněž nebude možné přijímat dary od společností s majetkovou účastní veřejného sektoru. To doposud bylo možné, pokud v nich měl veřejný sektor méně než 10% majetkovou účast. Poskytování darů a bezúplatných plnění by mělo být transparentní a mělo by poskytovat základní bezpečnostní záruky proti ovlivňování voleb ze strany subjektů, s nimiž Česká republika nesdílí společné hodnoty,” vysvětlil záměr Vladimír Balaš, který za připravené úpravy získal i ocenění od Rekonstrukce státu. „Významným krokem k transparentnosti je i návrh poslanců hnutí STAN, který omezuje možnosti financovat politickou soutěž ze zahraničí a požaduje po dárcích stran transparentní vlastnickou strukturu. Na dalších opatřeních jsme za občanský sektor připraveni spolupracovat s vládou i opozicí,” dodal Karlický. 

Autor: Sára Beránková