Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Usnesení Trojkoalice

Usnesení Trojkoalice

3. 9. 2015

Trojkoalice v Praze vydala následující usnesení.
Usnesení Trojkoalice

Usnesení Trojkoalice

Trojkoalice konstatuje, že z iniciativy ČSSD došlo k porušení koaliční smlouvy ze strany ČSSD a ANO odebráním kompetencí náměstka Stropnického.
Trojkoalice požaduje návrat kompetencí do původního stavu.
Trojkoalice si uvědomuje obtížnou situaci ve vedení města, ale trvá na prosazování programového prohlášení RHMP v zájmu ochrany města a jeho občanů před lobbystickými zájmy.