Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy STAN: Zrychlujeme a zjednodušujeme stavební řízení

STAN: Zrychlujeme a zjednodušujeme stavební řízení

7. 3. 2023

Poslanecká sněmovna bude v tomto týdnu schvalovat několik zákonů, které usnadní povolovací procesy související se stavebním řízením. Novela stavebního zákona přitom oproti dříve navrhované právní úpravě počítá se zachováním stávající sítě stavebních úřadů. Zrychlení a zjednodušení povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí přinese zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES). Pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně přírody a krajiny zase umožní vyšší zapojení veřejnosti do řízení, která se týkají například kácení stromů nebo ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.

STAN: Zrychlujeme a zjednodušujeme stavební řízení

STAN: Zrychlujeme a zjednodušujeme stavební řízení

Zástupcům hnutí STAN se podařilo prosadit do novely stavebního zákona zachování stávající sítě stavebních úřadů. Původní návrh přitom počítal se zrušením až poloviny z nich a s vytvořením centrálního Nejvyššího stavebního úřadu. „Novela zákona, kterou připravila předchozí vláda, šla zcela proti našemu pojetí fungování státní správy. Starostové a nezávislí dlouhodobě prosazují princip subsidiarity, tedy že rozhodování se má odehrávat na nejnižším možném stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům. Z logiky věci vyplývá, že území, ve kterém se má stavební záměr povolovat, znají nejlépe místní úředníci,” uvedl předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Rušení stavebních úřadů podle Starostů a nezávislých není nezbytnou podmínkou modernizace a zrychlení stavebního řízení, naopak, může plynulost, a především kvalitu stavebního řízení ohrozit. „Podle nás by bylo jednoznačně chybou seškrtat síť stavebních úřadů ještě před plně funkční digitalizací stavebního řízení, a to rozhodnutím shora,” dodává Rakušan.

Hlavní cíl novely stavebního zákona, tedy zkrátit dobu stavebního řízení na principu jednoho razítka, přitom zůstane zachován. „Chceme jít cestou snížení počtu úkonů a digitalizace stavebního řízení. Jsem přesvědčen, že tato novela nám pomůže nastartovat např. stagnující výstavbu podporovaného i nájemního bydlení nebo projekty vedoucí k větší energetické soběstačnosti,” doplnil Rakušan.

Zrychlení a zejména zjednodušení přinese například zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES), který Sněmovna projedná společně se stavebním zákonem. Jednotné environmentální stanovisko bude nahrazovat správní úkony, které jsou nyní součástí devíti různých zákonů, a bude je slučovat do jednoho. „Místo toho, aby stavebník obcházel několik orgánů státní správy, které se vyjadřují k otázkám spojeným se životním prostředím, předloží žádost a odpovídající podklady jednomu orgánu. Ten obešle kolegy, kteří mu dají svoje vyjádření, a ta se následně stanou součástí konečného jednotného environmentálního stanoviska. Z několika razítek se tak stane jedno, které musí být vydáno do jasně stanovené doby,” vysvětluje princip JES poslankyně hnutí STAN Eliška Olšáková, která je zároveň předsedkyní Sdružení místních samospráv ČR.

Se stavebním řízením souvisí také pozměňovací návrh k zákonu o ochraně přírody a krajiny. „Ten znovu vrací veřejnosti možnost, aby se při povolování staveb zapojila do řízení, která se týkají kácení dřevin či výjimek ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů živočichů,” vysvětluje předsedkyně Výboru pro životní prostředí a poslankyně STAN Jana Krutáková.


Podporujeme nezávislost médií
K závěrečnému schválení ve třetím čtení míří také tzv. malá novela mediálního zákona, jejímž záměrem je posílení a nezávislost veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu.

„Nejzásadnější změnu přináší novela u zrušení možnsoti odvolat radu České televize a Českého rozhlasu jako celek. Pro posílení nezávislosti a stability médií veřejné služby se sněmovna rozdělí o volbu členů mediálních rad se Senátem. V případě České televize to bude šest z celkových osmnácti členů, u rady ČRo to budou tři z celkových devíti členů,” okomentoval základní podstatu změny zákona místopředseda hnutí a člen volebního výboru Jan Lacina.

Autor: Sára Beránková