Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy STAN vrátí mediálně kritizované dary a do projednání novely zákona o politických stranách se zcela vzdá sponzoringu ze strany firem

STAN vrátí mediálně kritizované dary a do projednání novely zákona o politických stranách se zcela vzdá sponzoringu ze strany firem

18. 1. 2022

Předsednictvo hnutí STAN se na svém dnešním jednání vrátilo k problematice sponzorských darů. Zabývalo se v minulých dnech medializovanými dary, které pocházejí od firem, v jejichž vlastnické struktuře figurují společnosti registrované na Kypru s anonymními vlastníky, i informacemi, že osoby spojené s dárcovskými firmami jsou údajně trestně stíhané. Předsednictvo po intenzivní diskusi dospělo k závěru, že ačkoliv přijetí daru od takových firem není v rozporu s platnými zákony ani se stávajícími interními pravidly hnutí, STAN je přesto vrátí. Důvodem je snaha nezatěžovat novou vládu spekulacemi kolem těchto darů a STAN definitivně očistit od nařčení z pochybného financování.

 STAN vrátí mediálně kritizované dary a do projednání novely zákona o politických stranách se zcela vzdá sponzoringu ze strany firem

STAN vrátí mediálně kritizované dary a do projednání novely zákona o politických stranách se zcela vzdá sponzoringu ze strany firem

„Naše financování není v žádném ohledu v rozporu se zákonem. To je skutečnost, která je doložitelná a prokazatelná. Jsme si ale vědomi toho, že veřejnost s naším nástupem do vlády spojuje naděje na významnou pozitivní změnu politické kultury. A nechceme tuto důvěru zklamat. Proto jsme připraveni uplatnit na naše financování meřítka mnohem přísnější, než vyžaduje zákon i než uplatňují jiné politické strany u nás,“ řekl k tomu předseda hnutí Vít Rakušan a dodal: „Byli jsme přesvědčení, že soulad se zákonem je kritérium, které bude dostatečné. Jak se ukázalo, dostatečné není. Jen dodržovat zákon zjevně v tomto případě nestačí – a my tento postoj respektujeme a zohlednili jsme ho. Žádné peníze nám nestojí za to, abychom riskovali důvěru, kterou nám lidé dali.“

STAN vrátí veškeré firemní dary, které na účet hnutí přišly v období od parlamentních voleb až do dnešního dne. Jedná se o dary v souhrnné hodnotě 3 420 000 Kč.

Žádné dary od firem až do projednání nového zákona

Předsednictvo navíc dnes rozhodlo, že STAN se napříště obejde bez firemních dárců, a to až do projednání novely, která zpřísní zákon o politických stranách. „Intenzivně jsme diskutovali s právníky a dalšími experty, jak definovat firemní dary, které by nebyly v žádném ohledu zpochybnitelné. Zvažovali jsme kromě jiného i embargo na dary od firem, které se ucházejí o veřejné zakázky nebo čerpají jakoukoliv veřejnou podporu. Nakonec jsme dospěli k závěru, že jedinou možností, jak předejít jakýmkoliv pochybnostem, je obejít se zcela bez korporátních peněz. Je to radikální řešení, které na naší politické scéně nemá obdoby, ale pokud chceme do budoucna předejít jakýmkoliv pochybnostem, považujeme ho za správné,“ oznámil Vít Rakušan. Předsednictvo po dnešním jednání rovněž pověřilo hlavní kancelář hnutí, aby ve spolupráci s právníky definovala přísnější kritéria pro přijímání darů také od fyzických osob.

Chtěl bych tímto poděkovat všem firemním dárcům, kteří nás v uplynulých letech nezištně podporovali. Vážíme si jejich pomoci a naše dnešní rozhodnutí zcela jistě není namířeno proti nim. Věříme, že to pochopí,“ řekl na závěr Vít Rakušan.

STAN po dohodě s koaličními partnery předloží novelu zákona o politických stranách a hnutích, jejímž smyslem je dosáhnout stavu, kdy splnění zákonných podmínek bude pro politické strany i pro veřejnost garancí, že financování politických stran je v pořádku. „Ukazuje se, že pokud jde o stranické finance, dodržování podmínek stávajícího zákona veřejnosti jako kritérium nestačí. To je podle nás pro politickou reprezentaci signál, že je nutné uvažovat o zpřísnění těchto pravidel, a jsme připraveni takové zpřísnění navrhnout,“ říká Lukáš Vlček, první místopředseda poslaneckého klubu.