Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy STAN: Požadujeme zveřejnit veškeré závazky, které vláda dojednala směrem k Číně

STAN: Požadujeme zveřejnit veškeré závazky, které vláda dojednala směrem k Číně

30. 10. 2016

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v návaznosti na dění posledních dnů požaduje, aby vláda zveřejnila, jaké skutečné závazky, ať písemné či faktické, vláda ve vztahu k Číně dojednala a které podepsal i prezident země.
STAN: Požadujeme zveřejnit veškeré závazky, které vláda dojednala směrem k Číně

STAN: Požadujeme zveřejnit veškeré závazky, které vláda dojednala směrem k Číně

Nedělní prohlášení ministra zahraničních věcí, že se členové vlády zavázali nepřijímat oficiálně tibetského dalajlámu, ukazuje, že teprve s odstupem dvou let se dozvídáme podstatné skutečnosti vztahu České republiky s Čínou. 
 
Jelikož tzv. prohlášení čtyř nejvyšších ústavních představitelů staví naši zemi do pozice područí východní velmoci, jak ostatně vývoj posledních týdnů ukazuje, budeme požadovat vysvětleni premiéra a ministra zahraničních věcí i objasnění základních vztahů a vystupování ČR na mezinárodním poli.
 
Pokud je skutečně obsahem oboustranných vládních dohod s Čínou závazek ČR a jejich ústavních představitelů, že se s dalajlámou musí scházet někde „v přítmí a potichu“, tak je takový vládní závazek skandální a je jedno, jestli na něj všichni členové vlády přistoupili.
 
Česká republika je svobodný stát a pokud se na našem území kdokoli pohybuje legálně, ba dokonce je mezinárodně respektovanou osobností pozvanou na návštěvu ČR, neexistuje žádné opodstatnění, proč se s dalajlámou scházet někde potají a v ústraní. S dalajlámou se schází desítky státníků, představitelů vlád a parlamentů ve svých úřadech, jen nejde o protokolární přijetí s poctami jako pro představitele jiného státu.
 
Hnutí STAN připomíná, že v čele České republiky stál po dlouhou dobu prezident, který se s dalajlámou scházel co rok a nikoho ani nenapadlo, že by tím náš stát ohrožoval územní integritu Číny.
 
Hnutí STAN respektuje územní celistvost Čínské lidové republiky. Zároveň jsme přesvědčeni, že dalajláma je svobodný člověk, uznávanou duchovní autoritou, vyznávající hodnoty porozumění a přátelství mezi národy, který se zároveň vzdal politické moci v Tibetu a uznal územní celistvost Číny.
 
Dalajláma navštívil naši zemi na základě pozvání, jako už ostatně jedenáctkrát v minulosti, a z mnoha jeho projevů je patrný přátelský vztah, který jej k naší zemi a jejím občanům pojí. 
 
 
Hnutí STAN proto plně podporuje návrh pražské radní Jany Plamínkové, která v tomto týdnu oficiálně navrhla, aby hlavní město Praha udělilo tibetskému dalajlámovi čestné občanství . Tím se trochu vyváží dosud nevídaná servilita v mezinárodních otázkách u tzv. prohlášení čtyř nejvyšších ústavních představitelů.
 
Stejně tak STAN podporuje svůj senátorský klub, který požaduje mimořádnou schůzi Senátu už v novém složení, která by objasnila okolnosti prohlášení čtyř vrcholných ústavních činitelů vůči Číně a roli předsedy Senátu Milana Štěcha.
 
Starostové a nezávislí

Autor: Tiskové STAN