Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy STAN: Online přihlášky na střední školy výrazně zjednoduší a zrychlí příjímací řízení

STAN: Online přihlášky na střední školy výrazně zjednoduší a zrychlí příjímací řízení

26. 10. 2023

Zájemci o středoškolské studium budou moci od nového roku podávat tři přihlášky namísto dosavadních dvou. Zásadní změnou je elektronizace procesu. I nadále ale zůstane možnost odevzdat přihlášky v papírové formě. Taktéž si žáci budou moci prioritizovat školy na základě řazení jednotlivých škol. Tyto změny upravené v novele školského zákona přispějí k urychlení a zjednodušení pravidel přijímacího řízení.

STAN: Online přihlášky na střední školy výrazně zjednoduší a zrychlí příjímací řízení

STAN: Online přihlášky na střední školy výrazně zjednoduší a zrychlí příjímací řízení

„Chci velmi ocenit intenzivní spolupráci mezi odborníky MŠMT a skupinou poslanců, která předložila tento pozměňovací návrh. Považuji to za důkaz toho, že ve věcech společného zájmu jsme připravení spolupracovat,“ ocenil na úvod ministr školství Bek (STAN). „Hlavním cílem novely je zjednodušit uchazečům a jejich zákonným zástupcům administrativní stránku přijímacího řízení, zejména významně zkrátit období nejistoty mezi přijímací zkouškou a rozhodnutím o přijetí. Díky prioritnímu seřazení škol na přihlášce budou mít všichni zainteresovaní okamžitou informaci o své škole, a tedy zmizí problém s tzv. velkým počtem neumístěných uchazečů v první fázi přijímacího řízení. Pro první i druhé kolo přijímací řízení už nebudou aplikovány zápisové lístky,“ dodal Bek.

„Hlavním motivem je digitalizace, což znamená, že podle této novely vznikne nový informační systém. Nově bude možnost podávat přihlášky plně elektronicky, a to pro ty, kteří mají například bankovní identitu, datovou schránku a podobně. Ponecháváme ale samozřejmě i papírovou formu přihlášek,“ popsal jednu z hlavních změn ministr školství z hnutí STAN Mikuláš Bek. Cílem úpravy je zjednodušení komunikace mezi státem a občany.

Novela zákona výrazně usnadní proces příjímacího řízení nejen uchazečům o studium, ale také vedení jednotlivých škol. „Tato novela nám umožňuje zjednodušit některé správní úkony. Chceme práci ulehčit i ředitelům a ředitelkám. Například se nebudou vyhotovovat jednotlivá rozhodnutí, protože bude zveřejněno formou seznamu v elektronickém informačním systému. Zároveň nemusí docházet k doručování rozhodnutí, čímž se i uspoří finančně,“ uvedl jeden z hlavních předkladatelů novely Jan Berki (STAN). 

Autor: Sára Beránková