Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy STAN navrhuje mnohem výrazněji podpořit malé a střední živnostníky

STAN navrhuje mnohem výrazněji podpořit malé a střední živnostníky

3. 4. 2020

Příští týden se bude na půdě Poslanecké sněmovny projednávat podpora podnikatelům postiženým opatřeními proti šíření koronaviru. Vládní návrhy jsou podle zástupců STAN nedostatečné a vláda za stávajících podmínek hází přes palubu drobné živnostníky. Hnutí STAN v týdnu představilo vlastní návrhy na podporu ekonomiky, které diskutuje i s představiteli dalších opozičních stran za účelem společného postupu v Poslanecké sněmovně.

Věslav Michalik, ekonomický expert STAN

Věslav Michalik, ekonomický expert STAN

„Na můj podnět se ustavila ekonomická skupina zástupců pěti opozičních stran, která se již tento týden několikrát sešla, aby diskutovala společný postoj k opatřením vlády. Naší prioritou, se kterou jsme do jednání vstoupili byla mnohem větší míra podpory drobných živnostníků formou navýšení kurzarbeitu, zavedení příspěvku na fixní náklady nebo změna jednorázové podpory na možnost klouzavé podpory,“ upozorňuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
 
„Velké firmy tuto situaci zvládnou, protože mají akumulované vyšší množství rezerv. Malé a střední podniky ale potřebují výraznější pomoc od státu, aby dnešní dobu přežily. Podpora těmto drobným živnostníkům musí být jednoduchá, účelná a především předvídatelná. Oni potřebují vědět, že je stát nenechá na holičkách a potřebují to vědět co nejdříve,“ doplňuje Rakušan.
 
Představujeme návrhy hnutí STAN na podporu malých a středních podnikatelů:

1. Podpora zaměstnanosti

„Vládní nařízení o kurzarbeitu chceme modifikovat tak, aby, podniky dostaly na prvních 250 zaměstnanců příspěvek 100 % superhrubé mzdy po dobu uzavření podniků plus 1 měsíc pro přímo dotčené podniky a pro nepřímo dotčené podniky příspěvek 80 % superhrubé mzdy po dobu nouzového stavu plus 1 měsíc.
Pro další zaměstnance navrhujeme ponechat státní říspěvek ve vládou navržené výši 80 % superhrubé mzdy u přímo dotčených podniků a 60 % u nepřímo dotčených podniků.“ říká Věslav Michalik, ekonomický expert hnutí STAN.

2. Podpora uzavřených provozoven

„Bez ohledu na to, v jaké právní formě byla uzavřená provozovna provozována (OSVČ, SRO, AS) navrhujeme pro provozy uzavřené z důvodů vládního nařízení příspěvek na fixní náklady. S ekonomickými experty dalších opozičních stran jsme se dohodli, že tento příspěvek by mohl být ve výši 100 % nájemného a pro gastronomické služby ve výši 80 % nájemného po dobu uzavření provozovny,“ komentuje návrhy fixního příspěvku Michalik.

3. Podpora OSVČ

„Jednorázovou podporu 25 000 Kč navrhujeme přeměnit na klouzavou podporu ve výši minimálně 500 Kč za každý započatý den stavu, kdy je provozovna uzavřena z důvodu vládního nařízení. Navrhujeme vypustit podmínku, podle níž má nárok na příspěvek ten, jehož tržby v prvních třech měsících roku 2020 klesly oproti stejnému období loni o deset procent,“ dodává k opatřením hnutí STAN Michalik.

Autor: Tomáš Pergl