Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Společná vize: Evropa musí při obraně svých hodnot ukázat akceschopnost a soudržnost

Společná vize: Evropa musí při obraně svých hodnot ukázat akceschopnost a soudržnost

8. 9. 2015

Evropská unie čelí v současné době jednomu z největších problémů, s nimiž se za dobu své existence musela potýkat. Obrovský nárůst migrace do zemí EU, jehož jsme v posledních měsících svědky, je testem evropských hodnot i evropské akceschopnosti.
Společná vize: Evropa musí při obraně svých hodnot ukázat akceschopnost a soudržnost

Společná vize: Evropa musí při obraně svých hodnot ukázat akceschopnost a soudržnost

Hnutí Starostové a nezávislí stojí pevně na hodnotách evropské civilizace, které nám ukládají být solidární s těmi, kdo to potřebují. Pokud na práh Evropské unie, naší země nebo našeho domova dorazí člověk v ohrožení života, je naší povinností mu poskytnout bezodkladnou a účinnou pomoc. Jestliže to odmítneme udělat, například s poukazem na potenciální ohrožení evropské kultury a evropských hodnot, pak právě tím evropskou kulturu a evropské hodnoty popíráme.

Starostové a nezávislí jsou si zároveň vědomi toho, že Evropa musí být schopna jednoznačně určit, kdo pomoc skutečně potřebuje. Evropská unie jako instituce by pod náporem velkého počtu běženců měla přijmout reformované azylové procedury, které by umožnily vracet v rychlém řízení ty, kteří nesplní zákonné podmínky k přijetí, a zároveň posílit pravomoci národních vlád (na azyl nemůže být pohlíženo jako na právní nárok). Zároveň by měla finančně, logisticky i personálně podpořit země na hranicích Schengenského prostoru, pro které je stávající imigrační vlna největší zátěží, tak aby azylové řízení probíhalo rychle, efektivně a pro žadatele o azyl důstojně. Evropská unie by měla také důsledně trvat na tom, že možnost získat azyl mají pouze ti lidé, kteří žádným způsobem neporušují naše zákony, které jsou platné a závazné pro všechny.

Nekonzistentní postoj evropských zemí a evropských politiků ke stávající situaci a absence jasné strategie vůči imigraci jsou nebezpečné, protože vytvářejí zbytečné vnitřní rozpory v EU a nahrávají extrémistickým platformám, které neváhají zneužít pochopitelného a oprávněného strachu občanů EU. Zbabělost postavit se čelem nasávajícím problémům situaci jen zhoršuje. Starostové a nezávislí už proto oslovili předsedu Evropské rady Donalda Tuska a vyzvali ho, aby inicioval přijetí společného evropského postupu, který bude vstřícný k lidem v nouzi a nesmlouvavý ke všem, kteří by vstřícnosti chtěli zneužívat.

Kromě akutní pomoci uprchlíkům by EU měla najít také účinnou strategii, jak potírat nelegální aktivity organizovaných skupin, které na pašování lidí do EU postavily svůj byznys. Evropská diplomacie by měla udělat nezbytné kroky k tomu, aby bylo možné se souhlasem Rady bezpečnosti OSN pašerácké lodě ničit. Evropská diplomacie by rovněž měla vyvinout tlak na státy Perského zálivu, aby se aktivněji zapojily do řešení obtížné situace syrských válečných uprchlíků. Na místě jsou rovněž úvahy o vlastních ozbrojených sborech EU, mimo jiné proto, že problematika nelegální migrace se zdaleka neomezuje na současnou občanskou válku v Sýrii a v budoucnosti můžeme očekávat spíše eskalaci tohoto problému.

Starostové a nezávislí

Autor: Tiskové STAN