Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Šesták: Boj za lidská práva vyžaduje stálou aktivitu a občanskou odvahu

Šesták: Boj za lidská práva vyžaduje stálou aktivitu a občanskou odvahu

3. 2. 2017

V Senátu se sešli chartisté, historici, studenti a politici a diskutovali o současném odkazu Charty 77, kterou před 40 lety podepsaly bezmála dva tisíce lidí. Dokument obsahoval kritiku tehdejšího státu za nedodržování lidských a občanských práv.
Šesták: Boj za lidská práva vyžaduje stálou aktivitu a občanskou odvahu

Šesták: Boj za lidská práva vyžaduje stálou aktivitu a občanskou odvahu

„Principy, na kterých člověk a společnost musí stát, jsou lidská práva, vzájemný mezilidský respekt a důstojnost. Na těch musíme trvat. Některé problémy, proti kterým se Charta 77 vymezovala, přetrvávají dodnes a jejich řešení vyžaduje naši aktivitu a občanskou odvahu,“ uvedl místopředseda Senátu Jiří Šesták, který diskusní setkání inicioval. Pozvání přijali např. signatáři Charty 77 Petr Pithart, Anna Šabatová nebo Petr Uhl, zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů nebo Amnesty International, studenti Jihočeské univerzity a další.
 
Podle Petra Pitharta, který Chartu 77 podepsal a později působil jako premiér a také předseda Senátu, dokument probouzel občanskou společnost v někdejším Československu. Charta ale podle něj nebyla politickou opozicí a nebyla ani připravena na převzetí moci v roce 1989. „Za celá ta léta existence Charty se dá říct, že probouzela občanskou společnost. Netroufám si říct, že ji probudila, ale probouzela ji a zejména v posledních letech jako by kryla celou řadu aktivit, iniciativ, které byly v lecčems aktivnější, odvážnější a Charta jim poskytovala jakýsi štít,“ uvedl Pithart v Senátu.
 
Tématy diskuse byla také „anticharta“ a reakce tehdejších politických elit, zároveň ale také souvztažnost s dnešní dobou.
 
Senát PČR

Autor: Senát PČR