Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Senátoři premiérovi: Zaujměte zásadní postoj k projevům zloby a záště

Senátoři premiérovi: Zaujměte zásadní postoj k projevům zloby a záště

3. 7. 2015

Dvanáct senátorů napříč kluby vyzvalo dnes premiéra Sobotku obraně demokratických hodnot České republiky v souvislosti se středeční kauzou demonstrace proti imigrantům za užití šibenic jako symbolu výstrahy.
Senátoři premiérovi: Zaujměte zásadní postoj k projevům zloby a záště

Senátoři premiérovi: Zaujměte zásadní postoj k projevům zloby a záště

Vážený pane premiére,
 
my, členové horní komory Parlamentu České republiky, se na Vás a na celou českou vládu obracíme kvůli demonstraci, která se uskutečnila 1. července na Václavském náměstí v Praze. Tato demonstrace byla zaměřena proti pomoci a přijímání imigrantů na území České republiky.
 
Jakkoli je situace kolem imigrační vlny z Afriky a Blízkého východu složitá a každé řešení musí vyžadovat jak humanistický přístup, tak i respektování bezpečnosti naší země, je naprosto nepřípustné, aby této situace bylo zneužíváno k rozdmýchávání rasové, národní a náboženské nesnášenlivosti. Je naprosto nepřípustné, aby občanům České republiky bylo vyhrožováno smrtí v případě, že nebudou konat podle islamofobních nálad, jak se to stalo na uvedené demonstraci. Někteří její účastníci dokonce nesli makety šibenic pro ty své spoluobčany, kteří by souhlasili s přijímáním imigrantů.
 
Je velmi znepokojivé, že přítomní příslušníci Policie České republiky nerozpoznali otevřenou agresivitu demonstrujících a porušování Základní listiny lidských práv a svobod a nekonali v zájmu demokratického zřízení České republiky. Podstatou tohoto zřízení je respekt k názoru druhých, zaručení svobody vyjadřování, tolerance a slušnost. A to v zájmu demokracie.
 
Naopak demokratický řád hyne, dá-li se prostor zlobě, hlouposti a netoleranci. Vyhrožováním smrtí, navíc veřejné a před očima policie, je překročena hranice, která dělí demokracii od anarchie a vede k tragickým koncům. Místo řešení složité mezinárodní situace v oblasti imigrace může naše společnost dojít k násilí, jež bude zfanatizovaný dav vykonávat na svých vlastních spoluobčanech.
 
S vědomím odpovědnosti a povinnosti bránit projevům extremismu v jakékoli formě Vás, pane premiére, a Vaši vládu žádáme o zásadní postoj k podobným projevům zloby a záště a vyzýváme Vás k obraně demokratických hodnot naší republiky. Jako senátoři Parlamentu České republiky jsme připraveni Vás v této věci podporovat.
 
Vážený pane premiére, případná naše opatrnost či dokonce strach není v této věci na místě.
 
Jiří Šesták, Václav Láska, Zdeněk Papoušek, Petr Bratský, Jiří Vosecký, Jitka Seitlová, Jan Horník, Zdeněk Brož, Václav Hampl, Zbyněk Linhart, Leopold Sulovský, Luděk Jeništa