Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Senátoři klubu Starostové a nezávislí: systém exekucí je nutné zlidštit a zefektivnit

Senátoři klubu Starostové a nezávislí: systém exekucí je nutné zlidštit a zefektivnit

9. 6. 2021

Senátoři budou na plénu projednávat novelu exekučního řádu, která původně měla ambici díky nastavení spravedlivějšího a efektivnějšího prostředí výrazně pomoci domácnostem zasaženým exekucemi i přispět k celkovému zvýšení důvěry ve fungování naší demokracie. Zásahem velkého množství poslaneckých pozměňovacích návrhů tento cíl ovšem nebyl naplněn. Senátoři klubu Starostové a nezávislí se proto hodlají zasadit o nápravu a systém exekucí zlidštit.

Senátoři klubu Starostové a nezávislí: systém exekucí je nutné zlidštit a zefektivnit

Senátoři klubu Starostové a nezávislí: systém exekucí je nutné zlidštit a zefektivnit

„I když se ozývají hlasy pro zlidštění systému exekucí, novela exekučního řádu, která k nám přišla ze Sněmovny, na to téměř zapomíná,“ uvádí senátor Zdeněk Hraba. Právě z tohoto důvodu přichází Ústavně-právní výbor s pozměňovacím návrhem, který novelu doplňuje o několik zásadních věcí.

„Důležitou změnou je návrh změny v pořadí placení pohledávek dlužníkem. Nově by se splácená částka nejprve započítávala na jistinu a až poté na úroky. Odpadla by tak nespravedlivá absurdita, kdy někteří dlužníci splácí pouze narůstající úroky, a vlastní dluh zůstává netknutý,“ doplňuje Hraba.

Dle návrhu Ústavně-právního výboru by měl celý proces exekucí probíhat více elektronickou a moderní formou. „Rozhodně by to znamenalo vyšší rychlost a efektivitu celého řízení. Například doručování písemností by mělo primárně probíhat skrze Centrální úřední desku. Odpadly by tak často nesmyslné pokusy o doručení na adresy, na kterých se dlužníci mnohdy vůbec nezdržují,“ dodává Zdeněk Hraba.

Na senátory čeká i velice sledovaná změna zákona o silničním provozu, která obsahuje mimo jiné i ochranu cyklistů ve formě stanoveného odstupu 1,5 metru při předjíždění.

„Osobně považuji za důležité, aby bylo provozování cyklistiky na našich silnicích bezpečné, a jsem přesvědčený, že uvedený odstup 1,5 metru tomu výrazně napomůže. Podobná pravidla pro předjíždění cyklistů platí i v jiných evropských zemích,“ říká Petr Holeček, předseda klubu Starostové a nezávislí.

„Klub Starostové a nezávislí je ovšem názoru, že návrh zavádí v případě nedodržení dostatečného odstupu nepřiměřeně vysoké sankce, ať už se jedná o výši pokuty, zákaz řízení až na jeden rok či zapsání 7 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Vzhledem k tomu, že odhadnout přesně stanovenou vzdálenost může být pro řidiče obtížné, jsme připraveni podpořit pozměňovací návrh senátora Kose, který sankce vůči řidičům zmírňuje. Samozřejmě pouze v případech, kdy nedochází k ohrožení cyklistů,“ dodává Petr Holeček.

Na návrh výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost bude plénum projednávat návrh usnesení, které vyzývá české představitele k neúčasti na olympiádě v Číně v roce 2022. Důvodem je porušování lidských práv.

„Zahraniční a bezpečnostní výbor doporučuje plénu Senátu podpořit apel na členy vlády a další vysoké představitele naší země, aby nepřijali pozvání k oficiální účasti na olympijských hrách v roce 2022, které se uskuteční v Čínské lidové republice,“ uvádí senátor Jan Sobotka a zároveň dodává: „V žádném případě nechceme napadat ducha olympismu a stavět se proti účasti sportovců, ale měli bychom mít na paměti, že Čína není demokratickou zemí a přítomnost státních představitelů by pouze legitimizovala masivní porušování lidských práv a svobod, genocidu a zločiny proti lidskosti, ke kterým v zemi běžně dochází, a to zejména v autonomních oblastech Tibetu a Sin-ťiang.“