Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Senátor Balatka (STAN): Otevřený dopis Hamáčkovi na podporu pendlerů

Senátor Balatka (STAN): Otevřený dopis Hamáčkovi na podporu pendlerů

2. 4. 2020

Stejně jako všichni občané ČR se pendleři potýkají s důsledky epidemie viru COVID-19. Mají obavy o své rodiny, děti, manželky, manžele a rodiče. K tomu jim přibyly starosti s opatřeními vlády, která jim velmi komplikují život a mají pro mnohé z nich fatální následky. Ministru vnitra Janu Hamáčkovi byl včera odeslán Otevřený dopis, který napsal senátor Miroslav Balatka ve spolupráci s pendlery a vznikajícím občanským sdružením „Pendleři bez hranic“, zastoupeným Janem Průhou. Pod dopis se dále podepsalo dalších 14 senátorů a poslanců parlamentu ČR.

Senátor Balatka (STAN): Otevřený dopis Hamáčkovi na podporu pendlerů

Senátor Balatka (STAN): Otevřený dopis Hamáčkovi na podporu pendlerů

„Vnímám svoji roli jako úlohu prostředníka mezi vládou a pendlery. To, že pendleři nejsou v poslední době moc populární nemění vůbec nic na tom, že i jejich situace je mnohdy velmi těžká. Snažili jsme se v dopise zformulovat konkrétní reálné a realizovatelné návrhy vládě. Je na ní, ať je posoudí a zváží jejich zavedení.“ říká Balatka a dodává, že stejně by přistupoval k jakékoli jiné skupině obyvatel nebo jednotlivci ve složité životní situaci.

Od prvních dnů nouzového stavu se obraceli pendleři na Sokolovsku na svého senátora Balatku s dotazy, týkajícími se situace na hranicích. Opatření se často měnila, potřebné informace chyběly, a proto se senátor rozhodl založit facebookovou skupinu „Pendleři-informační servis pro nouzový stav“, do které se během krátké doby přihlásilo už 10 tisíc lidí. Zapojila se celá řada dobrovolníků, kteří ve skupině pomáhají s vyhledáváním informací, výměnou praktických rad, tipů na ubytování atd. Na základě podnětů členů skupiny vznikl i otevřený dopis, který vychází z konkrétních zkušeností samotných pendlerů, a jejich pracovních podmínek.

„Není naším cílem jakkoli bagatelizovat tuto hrozbu nebo útočit na opatření, která vláda zavádí proti šíření této epidemie. Chápeme, že mnohá tato rozhodnutí jsou přijímána pod velkým tlakem a nelze se vždy vyvarovat různých vedlejších následků, ba ani je všechny předpokládat.“, píše se v otevřeném dopise. Dopis současně nabízí vládě návrhy změn, která by zmírnila leckdy fatální dopady opatření na pendlery a současně neohrozila zdraví obyvatel ČR.

Návrhů je celkem devět. Jedná se například o návrh opatření, který by dovolil matkám samoživitelkám a rodičům dětí do tří let překračovat hranice denně, stejně jako pendlerům pracujícím ve zdravotnictví, sociálních službách atd. Dále možnost povolit pendlerům ze závažných důvodů přijet ze zahraničí i dříve než po uplynutí povinného turnusu, aniž by byl ohrožen jejich status pendlera. Za závažné důvody lze považovat například nemoc rodinných příslušníků, úmrtí v rodině, odstranění rozsáhlých škod na majetku doma (například požár) apod. Za současných podmínek totiž pendler, který povinný turnus ze závažných důvodů nedodrží a o status pendlera tím přijde, ztratí zcela možnost vycestovat a nastoupit do svého zaměstnání. Dalšími návrhy jsou úprava podmínek pro pracovníky v režimu „Kurzabeit“ nebo využití tzv. chytré karantény.

„Jsme společně s pendlery připraveni jednat s vládou o navrhovaných opatřeních. Vláda ČR má na posouzení těchto návrhů k dispozici odborníky a data, kterými může svá rozhodnutí podepřít.“, pokračuje otevřený dopis. Podle odhadů je pendlerů zhruba 50 000, na jejich příjmech je závislých přibližně 100 000 lidí. Převážná část z nich žije navíc v příhraničních oblastech, které se dlouhodobě, a v současné době obzvlášť, potýkají s velkými ekonomickými problémy. Zachování zaměstnanosti pro přeshraniční pracovníky je v zájmu celé ČR a další zatížení sociálního systému je obzvlášť v dnešní situaci nežádoucí.

Plné znění naleznete na tomto odkazu.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN