Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Senát by měl nastavit nepřekročitelné bariéry volebních změn, ale podkladem by měl být návrh ze Sněmovny

Senát by měl nastavit nepřekročitelné bariéry volebních změn, ale podkladem by měl být návrh ze Sněmovny

9. 2. 2021

Starostové a nezávislí budou na úterní společné schůzi předsedů senátorských klubů prosazovat nepřekročitelné bariéry změn volebního zákona, které obsahují zachování čtrnácti volebních obvodů, nediskriminační výši načítací klauzule a systém poměrného přepočtu hlasů, který zajistí stejnou váhu hlasu každého voliče.

Senát by měl nastavit nepřekročitelné bariéry volebních změn, ale podkladem by měl být návrh ze Sněmovny

Senát by měl nastavit nepřekročitelné bariéry volebních změn, ale podkladem by měl být návrh ze Sněmovny

“Na jednání s ministrem vnitra Janem Hamáčkem jsme se až na pana premiéra shodli, že nepůjdeme cestou jednoho volebního obvodu i na tom, že by měla vzniknout nediskriminační načítací klauzule. Napříč politickým spektrem panuje také shoda urychlit celý proces tím, že k tomu budeme přistupovat nadstranicky, a že podkladem pro diskuzi nad společným kompromisem bude současný poslanecký návrh Marka Výborného. Avšak budeme apelovat na to, aby se zákonodárci nepouštěli do divoké kreativity a udrželi právní minimalismus,” upozorňuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Preference, se kterými jdou senátoři STAN na jednání s předsedy ostatních senátorských klubů, představil jejich předseda Petr Holeček: “Považujeme za klíčové ponechat čtrnáct volebních obvodů, které kopírují naše kraje. Jakékoliv omezení volebních obvodů by znamenalo snížení politického vlivu regionů na úkor centra. Abychom udrželi rámec nastavený rozhodnutím Ústavního soudu a spravedlivé přerozdělení hlasů, chceme se vydat cestou skutečné poměrné metody přepočtu hlasů tak, aby každý hlas měl stejnou váhu. S těmito prioritami půjdu i na jednání s dalšími předsedy senátorských klubů. Je důležité najít co nejrychleji kompromis napříč stranami i oběma komorami.”

“Oceňuji, že se senátorský klub Starostů a nezávislých shodl na tom, že má být nosičem volební změny návrh z Poslanecké sněmovny, který by se však měl pohybovat v hranicích předem definovaných senátní většinou,” doplňuje Stanislav Polčák.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN