Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Rušíme zaručené mzdy pro soukromý sektor, zvyšujeme ochranu obětí domácího násilí. Prezidentské volby dostanou jasná pravidla

Rušíme zaručené mzdy pro soukromý sektor, zvyšujeme ochranu obětí domácího násilí. Prezidentské volby dostanou jasná pravidla

25. 6. 2024

Poslance tento týden čeká třetí čtení novely zákoníku práce, která přinese mj. pro soukromý sektor zrušení zaručených mezd. zavádí automatickou valorizaci minimální mzdy. Do prvního čtení se dostává jednotná definice domácího násilí, změny přinesou i lepší ochranu obětí. Poslanci budou diskutovat také nad novelou nemocenského pojištění, která rozšíří okruh pojištěnců na něj dosahujících, a pomůže s jeho digitalizací. Věnovat se budou i novele zákona o dětských skupinách, která zavádí sousedské dětské skupiny usnadňující rodičům návrat na pracovní trh. Závěrečné čtení pak také čeká novelu zákona o volbě prezidenta republiky. Ta upřesňuje pravidla pro kandidaturu a zavádí možnost využít vytvoření elektronických petic, což přinese zjednodušení procesu kontroly. Poslanci se budou v rámci tzv. Lex Ukrajina 7 zabývat i prodloužením statutu dočasné ochrany pro ukrajincké uprchlíky.

Rušíme zaručené mzdy pro soukromý sektor, zvyšujeme ochranu obětí domácího násilí. Prezidentské volby dostanou jasná pravidla

Rušíme zaručené mzdy pro soukromý sektor, zvyšujeme ochranu obětí domácího násilí. Prezidentské volby dostanou jasná pravidla

Finálním čtením má projít vládní novela zákoníku práce. „Návrh ukončí každoroční vyjednávání mezi vládou a odbory a zavede valorizační mechanismus minimální mzdy jako procentuálního podílu průměrné mzdy. Novela zaměstnavatelům zmenší množství byrokracie a zaměstnanci nabydou větší pracovní svobody díky možnosti uzavřít písemnou dohodu o rozvržení pracovní doby. Zaměstnanci ve veřejné správě získají větší jistotu díky zaručenému platu, který bude odstupňován výší násobku průměrné mzdy podle čtyř skupin prací,” představila hlavní změny poslankyně Starostů Pavla Pivoňka Vaňková. 

Poslanci proberou i novelu nemocenského pojištění. „Během pandemie covidu-19 se ukázalo, že systém nemocenského pojištění nepřistupuje ke všem plátcům stejně. Proto chceme narovnat postavení všech pojištěnců a umožnit čerpání nemocenské také OSVČ, zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti a zahraničním zaměstnancům. Novela zavádí také elektronizaci dávek nemocenského pojištění jako je ošetřovné nebo mateřská a zkrátí dobu potřebnou k jejich vyřízení,” uvedla Pivoňka Vaňková.

Na pořad schůze se má dostat také zákon o dětských skupinách, který Starostové dlouhodobě podporují. „Novela zavádí koncept sousedské dětské skupiny, díky kterému může kdokoli po splnění příslušných podmínek pečovat až o čtyři děti přímo u sebe doma. Pomůžeme tak rodičům s péčí zejména o ty nejmenší děti během návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené a celkově s lepším sladěním profesního a rodinného života. Poskytovatelům těchto služeb naopak ulevíme od zbytečné byrokracie, a stát tak získá cenný nástroj politiky zaměstnanosti, která nám do budoucna přinese větší prosperitu,” vysvětlila Pivoňka Vaňková.

Projednat se má v prvním čtení novela občanského zákoníku, která zavádí jednotnou definici domácího násilí. „Pachatel a oběť spolu nemusí sdílet domácnost, může se jednat o bývalé partnery, násilí se může odehrávat i mimo společnou domácnost. Netýká se pouze fyzického násilí, ale také toho psychického a sexualizovaného. Zákon nezapomíná ani na ekonomické násilí, kdy pachatel omezuje přístup oběti k finančním prostředkům, a kontrolující jednání, během kterého pachatel kontroluje a omezuje každodenní činnosti oběti,” uvedla ke změnám poslankyně Starostů Barbora Urbanová. Návrh počítá také s posílením ochrany a výraznějším zohledněním majetkové i nemajetkové újmy oběti v rozvodovém řízení. Poslankyně Urbanová představila i další kroky v této problematice. Do občanského zákoníku má přibýt věta, která označí tělesné tresty na dětech za nepřijatelné. Půjde ale o deklaratorní způsob.

Poslanci mají schvalovat i zákon o volbě prezidenta, která zpřesní a vyjasní podmínky kandidatury a navrhování kandidátů pro volbu prezidenta. „Naším hlavním cílem je občanům maximálně zjednodušit možnost podpořit svého prezidentského kandidáta. Proto Ministerstvo vnitra počítá s návrhem elektronizace podpisových archů podobně, jako dnes fungují elektronické petice. U listinného i elektronického sběru podpisů navíc zmizí povinnost uvádět adresu místa trvalého pobytu petenta. Novela také reaguje na nejasnosti u podmínek pro kandidaturu a jejich podpory, jak se ukázalo v minulých prezidentských volbách. Nově je jasně stanoveno, že poslanci a senátoři mohou nominovat vždy pouze jednoho kandidáta,” upřesnil poslanec Starostů Petr Letocha.

Vláda do prvního čtení pošle i novelu Lex Ukrajina 7, která zavede mechanismus automatického prodloužení dočasné ochrany. „Hlavním cílem novely je prodloužit dočasnou ochranu jejím stávajícím držitelům na území České republiky, a to za určitých podmínek vždy o jeden rok. Zároveň chceme Ukrajincům a Ukrajinkám, kteří v Česku žijí alespoň dva roky, jsou trestně bezúhonní, mají zajištěné bydlení, jsou ekonomicky soběstační, nepobírají žádné sociální dávky a jejich děti chodí do školy, umožnit získat zvláštní dlouhodobý pobyt,” představil zákon poslanec Starostů Martin Exner.

Autor: Sára Beránková