Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Respektujeme rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Požadujeme ale lepší komunikaci s obcemi a řediteli škol

Respektujeme rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Požadujeme ale lepší komunikaci s obcemi a řediteli škol

10. 3. 2020

Vláda zavedla nová opatření k omezení rizik šíření epidemie koronaviru. Zákaz shromažďování se dotkne kulturních a sportovních akcí nad 100 návštěvníků, ale i základních, středních a vysokých škol. Hnutí STAN preventivní opatření vlády podporuje, ale vyzývá k přímé komunikaci směrem ke starostům obcí a měst.

 Respektujeme rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Požadujeme ale lepší komunikaci s obcemi a řediteli škol

Respektujeme rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Požadujeme ale lepší komunikaci s obcemi a řediteli škol

„V této ojedinělé situaci je třeba respektovat rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a táhnout za jeden provaz. Souhlasím s preventivními opatřeními, které mají za cíl snížit riziko rozšíření nákazy. Nicméně od našich starostů i krajských samospráv víme, že informovanost směrem dolů nebyla dobrá, a navíc se ukazuje, že ministři s krizovým řízením nemají zkušenosti,“ upozornila poslankyně Věra Kovářová (STAN).

Zástupci Starostů a nezávislých mají ke krokům vlády pouze věcné a konkrétní připomínky. Selhání vlády vidí především v informovanosti samospráv a zřizovatelů škol, kteří se věci dozvídají primárně z médií.

„Základem je nešířit paniku, a naopak provádět praktické kroky - informovat samosprávy, konzultovat potřebu karantény apod. Zatím všechny obce a města od státu nedostaly žádný jednoduchý manuál, jak postupovat, jen v lepších případech stručné informace pro občany. Základem je poskytnout zástupcům samospráv a zřizovatelům škol, jak konkrétně mají postupovat,“ doplnila Kovářová.

„V případě výskytu potencionálního nebezpečí nákazy hrozí i omezené jednání ústavních orgánů, z toho důvodu je potřebné, co nejdříve vyřešit možnost digitální komunikace či videokonferencí pro jednání výborů a komisí. Pro takové situace je potřeba mít tuto možnost v jednacím řádu. Ve 21. století už by to mělo být samozřejmostí,“ okomentoval svůj návrh na změnu jednacích řádů Sněmovny a Senátu senátor STAN Zdeněk Hraba.

Systémové financování nástrojů pro boj se suchem a ochrana osobních údajů klientů

Do prvního čtení míří novela zákona o pozemkových úpravách a novela zákona o katastru.

„Vítám, že přibyla možnost provádět pozemkové úpravy v případě potřeby řešení vodohospodářských opatření i na více na sebe navazujících katastrálních územích, což napomůže boji proti suchu,“ uvedla poslankyně Jana Krutáková.

Problém však poslankyně STAN vidí v samotném financování Státního pozemkového úřadu. Dnes jsou financovány z kapitol Ministerstva zemědělství a Veřejné pokladní správy, nově však MF do zákona dalo, že pozemkové úřady se budou financovat pouze z kapitoly MZe. Nicméně na MZe k tomu nejsou prostředky a ke "spolufinancování" se tak přidalo i MŽP.

„Toto financování pokládám za nesystémové, a to z prostého důvodu – pozemkové úřady by měly mít jasně vyměřenou částku a pevně stanovenou kapitolu, z níž budou financovány. Pozemkové úřady jsou totiž zásadním meziresortním nástrojem v boji proti suchu a pomáhají k revitalizaci krajiny, a tak by měly být společným cílem všech dotčených ministerstev. Proto navrhneme změny, které problém financování vyřeší,“ doplnila Krutáková.

Senátoři STAN podpořili pozměňovací návrh výboru pro hospodářství, který napravuje Sněmovnou schválené nahrávání hovorů v novele zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu.

„Nemáme nic přímo proti nahrávání klientské komunikace – záměru rozumíme, ale nesouhlasíme s tím, aby se uchovávali nahrávky komunikace, ať už elektronická nebo telefonní, které nejsou nezbytné pro účely obchodní komunikace. Sněmovní návrh jde již za hranici správného a omezuje svobodu občanů v oblasti poskytování osobních údajů,“ okomentoval senátní vratku Zdeněk Hraba (STAN).

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN