Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Reforma je nutná. Důchodový systém chceme nastavit tak, aby byl spolehlivý a udržitelný

Reforma je nutná. Důchodový systém chceme nastavit tak, aby byl spolehlivý a udržitelný

28. 5. 2024

Po dlouhých debatách mezi vládními stranami, opozicí a odbornou veřejností míří na plénum Poslanecké sněmovny vládní novela zákona o důchodovém pojištění. Návrh přináší soubor dvanácti opatření, které mají za cíl posílit finanční a sociální udržitelnost českého důchodového systému vzhledem k demografickému vývoji obyvatel.

Reforma je nutná. Důchodový systém chceme nastavit tak, aby byl spolehlivý a udržitelný

Reforma je nutná. Důchodový systém chceme nastavit tak, aby byl spolehlivý a udržitelný

„Tento návrh představuje základní část důchodové reformy, která směřuje ke zlepšení finanční udržitelnosti průběžného systému starobních důchodů. Reagujeme tak na demografický vývoj, kdy bude méně pracujících na více důchodců v souvislosti s odchody tzv. Husákových dětí do důchodu, a plníme jednu z hlavních programových priorit vlády. I v průběhu jednání ve Sněmovně připraveni jednak jak s opozicí, tak s odbornou veřejností a najdeme pro návrh co nejširší podporu,” vysvětlil důležitost novely poslanec Starostů Viktor Vojtko.

Nejvýraznější změnou je zavedení mechanismu, který navazuje hranici pro věk odchodu do důchodu na věk dožití. „Důchodový věk se bude lidem narozeným po roce 1965 navyšovat úměrně s prodlužováním věku dožití. Aby nemohlo docházet k velkým skokům, maximální roční nárůst věku odchodu do důchodu bude pro dvě po sobě jdoucí generace zastropován na dva měsíce. Zároveň s tím budeme zpomalovat tempo růstu nových důchodů postupným snížením tempem zhruba 200 korun ročně po deset let,” popsal hlavní změny Vojtko.

Reformou projde také tzv. výchovné za první a druhé dítě, které nahradí tzv. fiktivní vyměřovací základ. „Jedná se o částky, které mají nahradit příjem, který by osoby pečující o dítě do tří let věku nebo o osobu závislou na péči jiné osoby vydělali, kdyby místo péče standardně pracovali. Výše fiktivního příjmu se bude počítat z průměrné mzdy za celou ekonomiku za daný kalendářní rok,” uvedl Vojtko.

Dojde také ke snížení hranice pro odchod do důchodu u osob vykonávající náročné profese. „Seznam náročných profesí bude vycházet z kategorií dle rizika pracovního prostředí. Věková hranice odchodu do důchodu se bude snižovat podle počtu odpracovaných směn až do maximálního snížení o 60 měsíců,” dodal navrhovaný mechanismus Vojtko.

Nově také nebude možné, aby pracující důchodci již pobírali a zároveň zvyšovali svůj starobní důchod. Tento benefit nahradí odpuštění odvodů pojistného na důchodovém pojištění. Dojde i ke zmírnění krácení výše předčasných důchodů u všech pojištěnců, kteří do systému přispívali alespoň 45 let, a to o polovinu.

„Pojištěncům, kteří k datu přiznání předčasného starobního důchodu platili důchodové pojištění alespoň 45 let, se procentní výměra důchodu sníží jen o 0,75% výpočtového základu za každých započatých 90 dní místo standardní sazby 1,5%​​. Myslíme také na vysokoškoláky, a proto do těchto 45 let budeme nově počítat také dobu dokončeného doktorského studia. Manželé získají možnost vybrat si společný rodinný vyměřovací základ, čímž opět snížíme rozdíl mezi důchody partnerů, pokud se jeden z nich více věnoval kariéře, zatímco ten druhý pečoval o děti,” uzavřel výčet parametrů Vojtko.

Autor: Sára Beránková