Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Prosadili jsme navýšení peněz pro výstavbu nových škol

Prosadili jsme navýšení peněz pro výstavbu nových škol

16. 11. 2022

„Ministerstvu školství se podařilo, i přes avizované vládní úspory, prosadit navýšení prostředků pro vytvoření nových míst pro žáky základních škol o více než půl miliardy korun," říká náš ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Vláda toto navýšení schválila na svém zasedání 9. listopadu 2022. 

Prosadili jsme navýšení peněz pro výstavbu nových škol

Prosadili jsme navýšení peněz pro výstavbu nových škol

Na začátku listopadu se podařilo vyjednat navýšení výdajů státního rozpočtu na realizaci programu pro Podporu rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, a to o více než půl miliardy korun. Tento investiční a dotační program ministerstva školství má za cíl podporovat vybudování nových kapacit a navýšení stávajících kapacit na základních školách. 

Vzhledem k aktuálnímu nárůstu cen na trhu stavebních prací bylo pro plynulé pokračování tohoto programu navýšení celkové částky zásadní. Obce a dobrovolné svazky obcí tak budou moci nadále čerpat peníze na stavbu a rozšiřování základních škol – v programu je na to aktuálně k dispozici částka 7,3 miliardy korun.

Další pozitivní změnou v programu je navýšení jednotkové ceny uznatelných výdajů na vybudované místo pro jednoho žáka v podprogramu Prstenec II. A to z částky 800 000 Kč na částku 1 100 000 Kč. Díky tomuto podprogramu bude možné podpořit výstavbu celkem šesti (již schválených) základních škol ve Středočeském kraji s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků. Konkrétně se jedná o svazkové školy Český Brod – Doubravčice, Drahelčice-Úhonice, Chýně – Hostivice, Povýmolí v Úvalech, Pod Beckovem či o novou svazkovou základní školu LOŠBATES. Pro tyto školy byla 15. listopadu 2022 vyhlášena výzva s celkovou alokací 4 miliard korun.

MŠMT připravuje ještě druhou výzvu (tzv. “Kolovou výzvu”), a to v podprogramu na podporu rozšiřování již existujících škol. Zde zůstává výše uznatelných výdajů na jedno nové místo 800 000 Kč. „V tomto případě se jedná o školy, které většinou mají zázemí včetně jídelen či tělocvičen a potřebují jen přistavět nové třídy. Zde by měly finance na jedno nové místo pro žáka v této výši stačit," říká náměstkyně ministra Martina Běťáková. Do této výzvy se budou moci hlásit zájemci z řad zřizovatelů veřejných škol z rizikových oblastí v České republice, ve kterých chybí potřebné kapacity základních škol.

Ministerstvo financí navíc deklarovalo, že je připravené reagovat na změnu cen na stavebním trhu a případně nutnosti upravit program tak, aby bylo možné nové školy v potřebných lokalitách skutečně vystavět.