Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Prohlášení zástupců Starostů k aktivitám v problematice domácího a sexualizovaného násilí

Prohlášení zástupců Starostů k aktivitám v problematice domácího a sexualizovaného násilí

22. 1. 2024

Cítíme naléhavou potřebu ujistit veřejnost, že vnímáme nutnost výrazně zlepšit ochranu obětí závažného násilí v systému, který byl dlouhodobě přehlížen a politicky podceňován. 

Prohlášení zástupců Starostů k aktivitám v problematice domácího a sexualizovaného násilí

Prohlášení zástupců Starostů k aktivitám v problematice domácího a sexualizovaného násilí

Jednou z našich priorit a cílů v politice je pomoci těm, kterým bylo ublíženo a chránit je do té doby, než budou moci opět stát na vlastních nohou. Domácí a sexualizované násilí vede ovšem k navždy poznamenaným životům, nekončícímu traumatu a jevům, kterým musíme bránit, jako je například mezigenerační přenos násilí.

Vidíme to a chceme pomoci. Slibujeme proto, že stejně jako dosud budeme v politice prosazovat kroky a opatření, které k lepšímu postavení obětí povedou. Často nás slyšíte mluvit o chybě v systému. Ta se dá spravit systematickou a každodenní prací:

- Prosazení nutných legislativních změn: redefinice znásilnění vč. znásilnění z podstaty, zákona o domácím násilí, tzv. dětského certifikátu a posílení ochrany obětí předsudečného násilí

- Prosazení funkční podoby povinného vzdělávání soudců

- Zintenzivnění politické a odborné debaty o systému ukládání trestu.

- Posílení vzdělávání policie

- Maximální podporu zřízení krizových center pro oběti domácího a sexualizovaného násilí

- Maximální podporu zřízení advokačních center pro dětské oběti domácího a sexualizovaného násilí

- Maximální zvýšení množství a podpory pro terapeuty, psychology, psychiatry

- Zásadní posílení fungování systému soudních znalců, a to především v oblasti psychiatrie

- Úprava a zvýšení advokátního tarifu vedoucí mimo jiné k lepšímu oceňování zástupců obětí

- Nastavení standardů sociálních služeb pro pomoc obětem tohoto druhu násilí 

- Podpora aktivit zaměstnavatelů vedoucí k efektivní a rychlé pomoci obětem násilí. A jdeme příkladem, podepisujeme Chartu proti domácímu násilí.

- Podporu ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, ze které neuhneme, protože víme, že by pozitivně působila na celý systém,  a to i nad rámec legislativních změn. Jedná se o systematickou a trvalou podporu obětí, práci s pachateli a zajištění prevence. 


Barbora Urbanová, poslankyně
Karel Dvořák, náměstek ministra spravedlnosti
Vít Rakušan, ministr vnitra
Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
David Smoljak, senátor