Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Přísnější postihy za nelegální migraci i efektivnější řešení nezákonných billboardů podél silnic. STAN přichází s návrhy změn

Přísnější postihy za nelegální migraci i efektivnější řešení nezákonných billboardů podél silnic. STAN přichází s návrhy změn

18. 4. 2023

Poslanci tento týden pokračují v projednávání novely azylového zákona, kterou předkládá ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Návrh upravuje podmínky pro získání tzv. modrých karet, a zároveň zpřísňuje postihy za nelegální převaděčství. Ve třetím čtení čeká na schválení také tzv. malá novela mediálního zákona, která upravuje způsob volby členů rad České televize a Českého rozhlasu. Efektivněji budou moci nově odstraňovat správci komunikací nelegální billboardy a reklamní plochy, které ohrožují bezpečnost silničního provozu. Tuto pravomoc jim dá změna zákona o pozemních komunikacích, kterou předkládá předseda podvýboru pro dopravu Ondřej Lochman.

Přísnější postihy za nelegální migraci i efektivnější řešení nezákonných billboardů podél silnic. STAN přichází s návrhy změn

Přísnější postihy za nelegální migraci i efektivnější řešení nezákonných billboardů podél silnic. STAN přichází s návrhy změn

„Tento zákon byl naposledy novelizován v roce 2015 a v kontextu evropské migrační situace nyní neodpovídá aktuálním potřebám. Identifikovali jsme celou řadu problémů, které souvisí především s transpozicí směrnic EU. Pomocí zavedení procesních lhůt novela urychlí a zjednoduší proces přidělování azylu. Nové úpravy při vydávání tzv. modrých karet nám pomohou přivést na evropský pracovní trh kvalifikované zaměstnance, kteří působí v oborech s vysokou přidanou hodnotou,” okomentoval návrh zákona ministr vnitra Vít Rakušan.

Dopady bude mít novela i do dalších právních předpisů, jako je např. trestní zákoník nebo zákon o veřejném zdravotním pojištění. „V případě trestního zákoníku dojde ke zpřísnění a efektivnějšímu postihování nelegálního převaděčství. Měníme skutkovou podstatu trestných činů tak, aby si organizované skupiny cíleně nevybíraly konkrétní převaděčské trasy na základě toho, kde hrozí nižší postihy. U zákona o veřejném zdravotním pojištění dochází k povinnosti zaregistrovat nezletilé děti s dlouhodobým pobytem na území ČR do systému veřejného zdravotního pojištění, k čemuž nás vyzývala např. Etická komise Ministerstva zdravotnictví nebo nejvyšší soudy. Tímto krokem dojde k posílení systému veřejného zdravotního pojištění o 50 - 100 mil. Kč. Ve stručnosti tato změna ukládá zákonným zástupcům odvádět pojistné za své děti ve stejné výši, jakou v současné době hradí osoby bez zdanitelných příjmů,” upřesnil ministr Rakušan. Novela zákona bude současně doplněna o pozměňovací návrhy poslance STAN a člena bezpečnostního výboru Petra Letochy. Jedním z nich je evidence vozidel s ukrajinskou státní poznávací značkou. Nově by evidenci těchto vozidel mělo v gesci Ministerstvo dopravy.

Závěrečným čtením by měla také projít tzv. malá novela mediálního zákona, která cílí na větší nezávislost veřejnoprávních médií. „Nejvýznamnější změnou je zrušení možnosti odvolat radu České televize a Českého rozhlasu jako celek, což vnímám jako prvek, který posílí nezávislost a stabilitu těchto médií”, okomentoval návrh zákona poslanec a místopředseda hnutí Jan Lacina. Změna proběhne i u způsobu volby členů mediálních rad, kdy bude nově třetinu radních volit Senát.

Na středeční program je pevně zařazený bod o odvolání člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Daniela Köppla, který působil jako člen marketingového týmu neúspěšného prezidentského kandidáta Andreje Babiše. „Toto angažmá pana Köppla shledal Volební výbor Poslanecké sněmovny jako problematické z hlediska nestrannosti a nezávislosti, a proto doporučil jeho odvolání. Skutečnost, že pan Köppl působil ve volebním týmu hnutí ANO, vnímáme jako diskvalifikační vzhledem k jeho závazkům v RRTV,” vysvětlil důvody Lacina.

Poslanci se budou v tomto týdnu věnovat rovněž zákonu o pozemních komunikacích. K projednávané novele připojil 1.místopředseda poslaneckého klubu Ondřej Lochman pozměňovací návrh, který má zefektivnit odstraňování nelegálních billboardů podél českých silnic. „Umístění nepovolených reklamních ploch v těsné blízkosti komunikace nejenže obohacuje ty, kteří se pohybují na hraně zákona, nebo dokonce za jeho hranou, ale především ohrožuje účastníky silničního provozu. Tento dlouhodobě neřešený problém je potřeba řešit tak, abychom dali správcům komunikací právo tyto nelegální reklamní plochy a konstrukce co nejrychleji odstranit,” okomentoval záměr pozměňovacího návrhu Lochman. „Navrhovaná úprava bude mít dopad pouze na ty, kteří porušují zákon nebo se pohybují na jeho hraně, a kazí dobré jméno těm, kteří hrají fér," doplnil Lochman. Na návrhu novely zákona se podílel také Zdeněk Jahn, který stojí za iniciativou „Přidej se a strhni to”.