Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Předložili jsme návrh zákona pro férovější a transparentnější volební soutěž. Upravujeme podmínky i v tzv. Lex Ukrajina

Předložili jsme návrh zákona pro férovější a transparentnější volební soutěž. Upravujeme podmínky i v tzv. Lex Ukrajina

7. 2. 2023

Na program jednání Poslanecké sněmovny je tento týden zařazena novela zákona, která se týká Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Změna zákona reaguje na poznatky z praxe a předchází možné paralýze úřadu, ke které může dnes docházet z rozhodnutí jeho předsedy.

Předložili jsme návrh zákona pro férovější a transparentnější volební soutěž. Upravujeme podmínky i v tzv. Lex Ukrajina

Předložili jsme návrh zákona pro férovější a transparentnější volební soutěž. Upravujeme podmínky i v tzv. Lex Ukrajina

Ministerstvo vnitra na této úpravě spolupracovalo s Rekonstrukcí státu. Schvalovat se mají i úpravy v tzv. Lex Ukrajina, jehož současná varianta se zabývá zejména změnou podmínek v sociální oblasti. Poslanci budou jednat také o novele zákona o podpoře sportu, která se vrací s úpravami ze Senátu.

Resort vnitra v čele s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem připravil změnu zákona, která povede k posílení efektivity a nezávislosti fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Na nové podobě zákona se podílela i protikorupční organizace Rekonstrukce státu, která za tuto iniciativu ministra vnitra ocenila. Změna zákona vyjasní vzájemné kompetence a povinnosti předsedy úřadu a jeho členů, a také pojistí nezávislost úřadu tím, že vznikne kolektivní orgán, který bude rozhodovat o všech otázkách týkajících se dohledové činnosti – tzv. Kolegium Úřadu. K novele připravila poslankyně Hana Naiclerová (STAN) spolu s dalšími zástupci vládních stran pozměňovací návrh, který rozšiřuje pravomoci úřadu o kontrolu dodržování pravidel o střetu zájmů. „Tato navrhovaná změna bude řešit případy, kdy političtí představitelé vlastní média, prostřednictvím kterých mohou skrytě ovlivňovat např. nálady ve společnosti či probíhající politické kampaně. Pozměňovací návrh vychází z premisy, že politici by žádná média vlastnit neměli.”

Poslanci přednostně projednají také novelu zákona týkající se pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti sociální politiky, tzv. Lex Ukrajina V. „Jsme velmi rádi, že tato novela vznikala nejen ve spolupráci resortů vnitra a MPSV, ale také ve spolupráci se zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovu Laurenčíkovou. Zejména oceňujeme, že návrh je nyní nastaven tak, aby umožnil větší kontrolu a evidenci v oblasti zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny. Stát tak bude mít lepší informace o pracovním uplatnění osob s dočasnou ochranou, a bude tak možné lépe zamezit nelegálnímu zaměstnávání těchto osob,” komentovala místopředsedkyně sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

„Velkou změnu zaznamená především humanitární dávka, jejíž nové nastavení bude zohledňovat celkové příjmy domácnosti, náklady na bydlení a také například výše finančních prostředků na účtech žadatelů. Dojde také k omezení doby poskytování bezplatného nouzového ubytování, kdy s výjimkou zranitelných osob, bude poskytováno pouze na půl rok,” dodala Pivoňka Vaňková. Humanitární dávku bude možné nově čerpat pouze prvních 150 dní. Po uplynutí této doby budou u žadatele prověřeny překážky pro zapojení na trh práce.

Poslanci budou dnes také hlasovat o novele zákona o podpoře sportu, která byla s úpravami vrácena zpět ze Senátu. Cílem novely je větší transparentnost a efektivita fungování agentury, která má na starosti i rozdělování sportovních dotací. „Senát k návrhu připojil dva pozměňovací návrhy. Jeden upravuje pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport, který bude moci rozhodovat pouze na požádání konkrétního sportovního svazu nebo organizace a bude se muset řídit jejími vnitřními předpisy. Druhý snižuje administrativní zátěž pro obce, neboť ty nebudou muset schvalovat strategické plány rozvoje sportu. Ta zůstane na úrovni krajů. Poslanci hnutí STAN společně s koaličními poslanci tyto změny podpoří,” vysvětlil senátní úpravy místopředseda hnutí Jan Lacina (STAN).