Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Pomáháme lidem v exekucích, zefektivníme státní správu. Chceme také urychlit zpřísnění zbraňového zákona

Pomáháme lidem v exekucích, zefektivníme státní správu. Chceme také urychlit zpřísnění zbraňového zákona

21. 5. 2024

Vládní novela insolvenčního zákona míří do třetího čtení, konečně tak dojde ke splnění jedné z hlavních programových priorit Starostů. Zákon má pomoci s oddlužením statisícům lidí v dluhových pastech a exekucích. První čtení čeká novelu služebního zákona, která pomůže nejen stávajícím, ale i možným budoucím státním zaměstnancům a uleví také státnímu rozpočtu. Návrh podporují i neziskové organizace. Ve zrychleném čtení chceme projednat urychlení začátku platnosti dvou zásadních opatření nového zákona o zbraních tak, aby mohla platit už od letošního července. Pomoci chceme také začínajícím podnikatelům. Projednávat se bude i zpřehlednění a zpřesnění pravidel pro kandidaturu do prezidentských voleb.

Pomáháme lidem v exekucích, zefektivníme státní správu. Chceme také urychlit zpřísnění zbraňového zákona

Pomáháme lidem v exekucích, zefektivníme státní správu. Chceme také urychlit zpřísnění zbraňového zákona

Cílem insolvenčního zákona je významné zjednodušení a zkrácení doby oddlužení lidí, kteří jsou postiženi exekucemi. Zákon bude také dlužníky motivovat k aktivnějšímu řešení jejich situace, aniž by jim dával najevo, že dluhy se nemusí platit. „Naše hnutí už několik let upozorňuje, že exekuce jsou velkým strukturálním problémem a mají rozsáhlé ekonomické a sociální dopady na celou naší společnost. Přes 400 tisíc lidí je nyní uvězněno v dluhových pastech, což se promítá i v jejich přístupu k práci, která je v drtivé většině prováděna načerno. Každých 10 tisíc lidí, kteří se vrátí na standardní trh práce, přinese do státního rozpočtu až 2,3 miliardy ročně. Současná situace má tedy negativní dopad nejen na postižené jednotlivce, ale i na jejich rodiny a na ekonomiku státu jako celku. Dát těmto lidem druhou šanci má smysl, jelikož drtivá většina z nich se do exekucí nikdy znovu nepropadne,” popsal důležitost zákonu předseda poslaneckého klubu Josef Cogan. 

Do prvního čtení posílá Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem novelu služebního zákona, kterou chce omezit zbytečnou byrokracii a posílit pojistky proti její politizaci. Ta přinese větší flexibilitu v personálních otázkách a lépe zaručí lepší ochranu před politickými tlaky. Státnímu rozpočtu navíc ušetří snížením výše odbytného a prodloužením doby trvání služebního poměru nutného pro vznik nároku na odbytné desítky milionů korun.

„Cílem návrhu je otevřít státní službu schopným lidem, zatraktivnit ji tak, aby mohla lépe sloužit našim občanům. Přicházíme s mnohem snažším uznáváním vzdělávání ze zahraničí, větší otevřenosti státní služby pro odborníky, kteří nemají diplom. Zároveň se tímto zákonem zavádí i lepší perspektiva kariérního růstu především po ty úředníky, kteří nechtějí vykonávat manažerské pozice. Zlepšuje se oceňování výkonu, zjednodušujeme služební hodnocení, zároveň se snažíme dosáhnout debyrokritizace státní správy. Vedle toho je důležitá ochrana vyšších úředníků před politickými tlaky. Což přinese některé organizační změny, třeba přesun nejvyššího státního tajemníka na Úřad vlády a vznik nezávislé služební komise. Předpokládáme také, že zákon povede k úspoře finančních prostředků v řádu desítek milionů korun,” přiblížil změny poslanec Viktor Vojtko.

V reakci na tragický útok na Filozofické fakultě UK chceme urychlit začátek platnosti dvou zásadních opatření, která jsou obsažena v novém zákoně o zbraních.  „Nový zákon o zbraních přináší zásadní změny k lepšímu, kvůli provázanosti IT systémů ale může platit až od roku 2026. Některá opatření, která může pomoci předejít opakování podobné tragické události jako na FF UK, ale mohou platit téměř okamžitě. Pokud to můžeme zařídit, není na co čekat,” zdůvodnil rychlost procesu poslanec za Starosty Petr Letocha. Jedná se o povinnost ohlašování podezřelých transakcí Policii ČR skrze tzv. červené tlačítko a rozšíření policejních pravomocí k zajištění zbraně na základě podezření, že držitel zbraně může představovat nebezpečí. Nově tak Policie bude moci odebrat zbraň nejen ze zdravotních důvodů, ale také např. v případě vyhrožování na sociálních sítích.

Do prvního čtení se dostane také poslanecký návrh, který má pomoci začínajícím podnikatelům. „Současná legislativa nezohledňuje nízké příjmy na začátku podnikání, proto navrhujeme, aby začínající OSVČ mohli platit sociální pojištění za první rok podnikání až zpětně. Povinnost odvodu tedy zůstane, ale stane se flexibilnější. Tímto návrhem mírně snižujeme potřebné náklady pro vstup do podnikání a přinášíme pro ně bezpochyby prospěšnou změnu,” dodala k návrhu členka Rozpočtového výboru Hana Naiclerová. 

Ve druhém čtení také projednají poslanci novela zákona o volbě prezidenta republiky, která zpřesní a vyjasní podmínky kandidatury a navrhování kandidátů pro volbu prezidenta. „Našim hlavním cílem je občanům maximálně zjednodušit možnost podpořit svého prezidentského kandidáta. Proto Ministerstvo vnitra počítá s návrhem elektronizace podpisových archů podobně, jako dnes fungují elektronické petice. U listinného i elektronického sběru podpisů navíc zmizí povinnost uvádět adresu místa trvalého pobytu petenta. Novela také reaguje na nejasnosti u podmínek pro kandidaturu a jejich podpory, jak se ukázalo v minulých prezidentských volbách. Nově je jasně stanoveno, že poslanci a senátoři mohou nominovat vždy pouze jednoho kandidáta,” upřesnil Petr Letocha. Kontrola duplicitních podpisů bude u elektronického sběru probíhat automaticky, ověřování bude probíhat i napříč listinným a elektronickým sběrem daného kandidáta, a to do chvíle, kdy kandidát v součtu s elektronickým sběrem dosáhne požadovaných 50 000 započitatelných petentů.

Autor: Sára Beránková