Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Polčák: Krácení eurofondů pro země odmítající migrační kvóty je nepřijatelné

Polčák: Krácení eurofondů pro země odmítající migrační kvóty je nepřijatelné

9. 3. 2017

Evropská komise předložila návrh změn v legislativě, podle kterého bude vždy na daném členském státě, zda se mechanismu přidělování migrantů zúčastní, nebo se rozhodne „vykoupit“. Europoslankyně Cecilia Wikström (ALDE, Švédsko) uplatnila k této předloze pozměňovací návrh, podle kterého by země, které migranty nechtějí přijímat, byly kráceny na podpoře z evropských fondů. Opatření tohoto typu jsou přitom dlouhodobě odmítána poslanci výboru pro regionální rozvoj (REGI).
Polčák: Krácení eurofondů pro země odmítající migrační kvóty je nepřijatelné

Polčák: Krácení eurofondů pro země odmítající migrační kvóty je nepřijatelné

“Klást ultimativní požadavky vůči členským státům ze střední a východní Evropy, je v jednoznačném rozporu se zásadami, na nichž je Evropská unie založena. Mezi ně bezesporu patří i požadavek na věcné a konstruktivní jednání. Vyhrožování seškrtáním evropských dotací nepřinese žádný pokrok, naopak postaví jedny členské státy EU proti jiným,” vysvětluje své obavy člen výboru pro regionální rozvoj EP Stanislav Polčák (STAN, EPP).

„Návrh švédské poslankyně z liberální frakce jde také proti návrhům Evropské komise a osobně jej pokládám za nebezpečný ve vztahu k evropské jednotě. Evropská unie není v jednoduché situaci a paní poslankyně Wikström se zřejmě rozhodla ji ještě více zkomplikovat. Tím spíš, že v současnosti je v Evropském parlamentu „otevřena“ i legislativa týkající se evropských fondů, takže nebezpečí, že paní Wikström svůj návrh prosadí, rozhodně není jen teoretické,“ varuje poslanec Polčák.

Poslankyně Wikström (ALDE) odůvodňuje svůj pozměňovací návrh následujícím způsobem (výňatek):

„Komise navrhla zavést možnost neúčasti na korekčním přidělovacím mechanismu, což by členským státům umožnilo vykoupit se z korekčního přidělování za cenu 250 000 EUR za jednoho žadatele. Stanovit cenu za lidskou bytost považuji za nepřijatelné, a proto navrhuji toto ustanovení vypustit.

Každý členský stát Evropské unie musí dodržovat právní předpisy, na nichž se demokraticky shodly zákonodárné orgány. V této souvislosti jsem znepokojena vyjádřeními některých předních politických představitelů, že nebudou respektovat demokratická rozhodnutí EU, budou-li v rozporu s jejich národními zájmy.

S ohledem na tyto poznámky navrhuji, aby byl mezi řádnou účastí v korekčním přidělovacím mechanismu a evropských strukturálních a investičních fondech vytvořen vztah podmíněnosti. Nebylo by logické, aby členské státy požívaly solidarity ostatních států a samy neplnily své závazky stanovené na základě společně dohodnutých pravidel.“

Tiskové STAN

 

Autor: Tiskové STAN