Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Polčák: Fungování Fondu solidarity EU musí být pružnější

Polčák: Fungování Fondu solidarity EU musí být pružnější

14. 7. 2016

Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu dnes projednal návrh zprávy hodnotící fungování Fondu solidarity EU. Fond, který poskytuje podporu regionům postiženým přírodními katastrofami (a jeho vznik byl motivován potřebou pomoci státům, které v roce 2002 postihly rozsáhlé povodně, mimo jiné i České republice), není v pomoci dostatečně efektivní.
Polčák: Fungování Fondu solidarity EU musí být pružnější

Polčák: Fungování Fondu solidarity EU musí být pružnější

„Za hlavní problém považuji především délku doby, která uplyne od tragických událostí až do poskytnutí podpory. Na vině je hlavně rozhodovací mechanismus, kdy o podpoře rozhoduje na návrh Komise Rada i Evropský parlament, a už kvůli tomu vznikají významné prodlevy. Proto podám pozměňovací návrh, který vyzve k hledání pružnějšího mechanismu. I v tomhle případě nepochybně platí, že kdo rychle dává, dvakrát dává,“ vysvětluje Stanislav Polčák (STAN), místopředseda výboru pro regionální rozvoj. 
 
Od svého vytvoření v roce 2002 byl Fond solidarity EU významným zdrojem pomoci při přírodních katastrofách, k nimž dochází na evropském světadílu, od záplav až po zemětřesení či lesní požáry. Tento fond je výrazem evropské solidarity s postiženými regiony. Česká republika čerpala prostředky z Fondu solidarity již v roce 2003, tedy ještě před svým vstupem do Evropské unie, a poté v letech 2010 a 2013. Celkem ČR obdržela částku 160 milionů EUR. 

Autor: Tiskové STAN