Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Polčák: Evropský parlament rozhodne o trestu pro státy odmítající migrační kvóty

Polčák: Evropský parlament rozhodne o trestu pro státy odmítající migrační kvóty

16. 3. 2017

Výbor pro regionální politiku Evropského parlamentu v současnosti projednává novelizaci celé řady předpisů, kterými se řídí čerpání evropských fondů. Mezi pozměňovacími návrhy, které byly ke Komisí připravené předloze uplatněny, se nacházejí také tři změny z pera poslankyně Wikström (ALDE, Švédsko), která v nich usiluje o seškrtání evropských peněz pro státy, která se odmítnou zapojit do přerozdělování migrantů na základě kvót. 

Polčák: Evropský parlament rozhodne o trestu pro státy odmítající migrační kvóty

Polčák: Evropský parlament rozhodne o trestu pro státy odmítající migrační kvóty

„Tyto pozměňovací návrhy máme k dispozici teprve několik hodin, vyplývá z nich ale jednoznačně, že paní kolegyně Wikström spolu se svým liberálním kolegou Miltenburgem (Nizozemsko) skutečně naplnila svoji hrozbu, že pro nekooperující státy připraví postih v podobě krácení evropských fondů. Tyto návrhy jednoznačně odmítám a budu hledat podporu pro jejich zamítnutí,“ vysvětluje europoslanec Stanislav Polčák (STAN), člen Výboru pro regionální rozvoj, který bude o návrzích hlasovat na své dubnové schůzi.

„Nápad krátit kohezní fondy, jejich účelem je odstranit znevýhodnění a které jsou určeny také pro regiony a municipality, které migrační politiku států nemohou ovlivnit, svědčí o naprostém nepochopení unijní politiky soudržnosti,“ zdůrazňuje Polčák.

„Musím si také povzdechnout nad určitým paradoxem: jakmile pro Evropu odpadlo nebezpečí v podobě úspěchu extremisty a eurofoba Wilderse v nizozemských volbách, je to právě jeho krajan pan Miltenburg z frakce evropských liberálů, který spolupředkládá pozměňovací návrhy reálně poškozující principy evropské spolupráce. Musím totiž zopakovat, že trest v podobě seškrtání evropských dotací nepřinese žádný pokrok, naopak postaví jedny členské státy EU proti jiným,“ uzavírá Polčák.

Níže na stránce naleznete úplné znění pozměňovacích návrhů.

Autor: Tiskové STAN