Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Polčák: Evropský parlament dal zelenou lepší informovanosti spotřebitelů

Polčák: Evropský parlament dal zelenou lepší informovanosti spotřebitelů

12. 2. 2015

Evropský parlament dnes vyzval Komisi k předložení návrhu, který výrazně posílí práva spotřebitelů na informace o původu potravin a jejich složek. Před hlasováním přitom proti sobě stál návrh rezoluce na povinné označování země původu masa u zpracovaných potravin schválený výborem ENVI a pozměňovací návrhy poslankyně Renate Sommer (EPP) postavené na principu dobrovolného označování.
Polčák: Evropský parlament dal zelenou lepší informovanosti spotřebitelů

Polčák: Evropský parlament dal zelenou lepší informovanosti spotřebitelů

„Zavedení povinného označování země původu masa u zpracovaných potravin je dobrým krokem, naopak zachování principu dobrovolnosti správným řešením rozhodně není, informace o původu jednotlivých složek potravin totiž dobrovolně uvádí pouze zanedbatelná část výrobců a zpracovatelů. Důvěra spotřebitelů v potraviny je tak v současnosti na velmi nízké úrovni. Povinné uvádění informací o jejich původu by ji mohlo zvýšit,“ říká europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

Z provedených průzkumů Evropské organizace na ochranu spotřebitelů vyplývá, že 70% obyvatel EU považuje za velmi důležitou informaci o zemi původu potravin, a dokonce 90% informaci o zemi původu masa. Přijetí legislativy požadované Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) podporují evropské i české organizace na ochranu spotřebitelů, s nimiž poslanec Polčák svůj postoj konzultoval.

Pozoruhodné přitom je, že návrh nezískal podporu všech českých poslanců sdružených v EPP. „Je to pikantní – už proto, že ministr zemědělství Marian Jurečka, kterého si jinak vážím, často vyzývá spotřebitele, aby nakupovali české výrobky, a pak ani on sám a bohužel ani jeho straničtí kolegové nechtějí spotřebitelům dát šanci, aby se dozvěděli, odkud je výrobek, který chtějí ‚spapat‘. Vůbec, ale vůbec tomu nerozumím,“ říká Polčák.

Jan Bartonička, asistent europoslance

Autor: Tiskové