Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Podporujeme nezávislost veřejnoprávních médií, omezit chceme prodej nikotinových sáčků dětem a mladistvým do 18 let

Podporujeme nezávislost veřejnoprávních médií, omezit chceme prodej nikotinových sáčků dětem a mladistvým do 18 let

10. 1. 2023

Na program jednání Poslanecké sněmovny je v tomto týdnu zařazeno druhé čtení tzv. malé novely mediálního zákona. Ta řeší rozdělení volby mediálních rad mezi poslance a senátory. Cílem návrhu je větší nezávislost veřejnoprávních médií, jakožto základního prvku demokracie. Jednou ze změn, kterou ještě novela dozná, je ztížení odvolání generálního ředitele ČT a ČRo zvýšením potřebného kvóra. Poslanci se budou zabývat i novelou, která zakazuje prodej nikotinových sáčků dětem a mladistvým do 18 let. Jedním z hlavních navrhovatelů je poslanec hnutí STAN Josef Flek. K důležitým tématům hnutí STAN patří i sociální politika a nastavení cílené pomoci všem potřebným. Na tiskové konferenci místopředsedkyně sociálního  výboru Pivoňka Vaňková představila i připravovanou podporu pro občany na letošní rok.

Podporujeme nezávislost veřejnoprávních médií, omezit chceme prodej nikotinových sáčků dětem a mladistvým do 18 let

Podporujeme nezávislost veřejnoprávních médií, omezit chceme prodej nikotinových sáčků dětem a mladistvým do 18 let

„Záměrem novely je posílení nezávislosti a stabilizace médií veřejné služby – České televize a Českého rozhlasu, jejichž význam stále stoupá. Klíčových změn by se měly dočkat především volby do Rady ČT a ČRo. Dle nové úpravy by třetinu radních nově volit Senát. V případě rady České televize se jedná o šest z celkových osmnácti členů, u rady Českého rozhlasu jsou to tři z celkových devíti členů,” komentoval na tiskové konferenci místopředseda hnutí a člen volebního výboru Jan Lacina. 

Jednou z technických úprav novely je pozměňovací návrh pro navýšení potřebného kvóra pro odvolání generálního ředitele České televize a Českého rozhlasu. „S panem poslancem Kolovratníkem z hnutí ANO budeme dnes načítat společný pozměňovací návrh, který ztíží odvolaní generálních ředitelů ČT a ČRo jejich radami – z prosté většiny na dvě třetiny všech jejích členů. Jsem rád, že se nám na tomto bodě podařilo shodnout i s opozicí,” dodal Lacina. Zároveň oznámil že na návrh některých členů výboru se volební výbor přejmenuje na Výbor pro mediální záležitosti, aby více odpovídal probíranému tématu. 

Novely se dočká i zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Stávající stav umožňuje dětem a mladistvým do 18 let nákup tzv. nikotinových sáčků. „Aktuálně máme paradoxní situaci, kdy jsou nikotinové sáčky, které byly původně určené pro pomoc při odvykání kouření, volně prodejné, ale cigarety, které obsahují stejný nebo vyšší obsah nikotinu, volně prodejné nejsou,” komentuje novelu členka výboru pro zdravotnictví Michaela Šebelová (STAN). 

„Novela zakazuje prodej nikotinových sáčků dětem a mladistvým do 18 let. Snažíme se tímto poslaneckým návrhem o ochranu dětí a mladistvých před konzumací zdraví škodlivých látek,” shrnuje hlavní záměr novely poslankyně Šebelová. „Prevence v této oblasti je opravdu velmi důležitá, protože nadměrné užívání nikotinu vede k poruchám soustředění a vzniku úzkostných stavů. Alarmující je, že největší počet uživatelů nikotinových sáčků je ve věkové skupině 15 až 24 let. Ale bohužel užívají je i žáci na 2. stupni ZŠ. Na tento problém dlouhodobě upozorňuje i naše hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková,” uzavírá téma Michaela Šebelová.

Pro hnutí STAN jsou důležitým krokem návrhy a úpravy zákonů, které cílí na pomoc pro lidi v hmotné nouzi. „Tyto zákony jsou pro nás i pro vládní koalici klíčové, i když se vám opozice snaží namluvit opak. Už v minulém roce jsme podpořili rodiny s dětmi, důchodce, lidi s vysokými náklady na bydlení, nízkopříjmové nebo lidi se zdravotním postižením,” komentuje Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), která se v rámci hnutí STAN věnuje sociální problematice. „Konkrétně se v minulém roce jednalo například o jednorázový příspěvek 5 000 Kč pro rodiny s dětmi, příspěvek na mobilitu pro lidi se zdravotním postižením nebo o navýšení příspěvku na bydlení a normativů, které ho utvářejí. Dále došlo k trojímu růstu důchodů a dvojímu navýšení životního a existenčního minima, díky čemuž se zvedla řada dávek a na další dávky dosáhlo více lidí,” popsala některé ze změn Pivoňka Vaňková. 

V tomto roce budou zástupci hnutí STAN pokračovat v podílení se na přípravě zcela nového zákona o podporovaném bydlení, který zlepší situaci především pro mladé rodiny. Legislativně bude také ukotveno tzv. „sousedské hlídání”, čímž chce hnutí STAN lépe zpřístupnit trh práce pro rodiče, zejména v otázce podpory zkrácených úvazků. Změn se dočkají i zákony o sociálních službách a zákona o sociálně právní ochraně dětí.