Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Podporujeme manželství pro všechny, chceme lepší podmínky pro dohodáře i větší bezpečnost na silnicích

Podporujeme manželství pro všechny, chceme lepší podmínky pro dohodáře i větší bezpečnost na silnicích

27. 6. 2023

Poslanecká sněmovna v tomto týdnu bude opět jednat o tzv. manželství pro všechny, jehož schválení by narovnalo práva pro stejnopohlavní páry. Zároveň proběhne i závěrečné hlasování novely zákoníku práce, která zlepší pracovní postavení zejména u dohodářů, rodičů nebo tzv. pečujících osob. Nově budou mít nárok na dovolenou nebo flexibilnější pracovní dobu. Ve třetím čtení bude také projednána novela zákona o pozemních komunikacích, která zpřehledňuje bodový systém a posiluje bezpečnost na silnicích i ve vztahu k mladým a začínajícím řidičům.

Podporujeme manželství pro všechny, chceme lepší podmínky pro dohodáře i větší bezpečnost na silnicích

Podporujeme manželství pro všechny, chceme lepší podmínky pro dohodáře i větší bezpečnost na silnicích

Poslanci budou pokračovat v 1. čtení zákona o manželství pro stejnopohlavní páry, jehož cílem je umožnit uzavírat manželství i lidem stejného pohlaví a zároveň zrušit institut registrovaného partnerství. Tento návrh předpokládá, že lidé stejného pohlaví by měli mít ve svém manželství stejná práva a povinnosti jako žena a muž v současné podobě manželského svazku. „Legislativně se mění se pouze jedna věta. Formulaci „manželství je trvalý svazek muže a ženy" nahradí věta "manželství je trvalý svazek dvou lidí". Přestože jde o malou změnu, její dosah do společnosti je obrovský. Jsme si vědomi toho, že tento zákon je velmi sledovaný, i proto bych chtěl poděkovat všem politickým stranám za dosavadní kultivovanou a věcnou debatu. Osobně jsem byl velmi překvapen tímto přístupem a jsem za něj velmi vděčný,” řekl k dosavadnímu průběhu projednávání zákona jeden z jeho předkladatelů, poslanec Josef Bernard (STAN). „Naším cílem je ve čtvrtek posunout tento návrh do druhého čtení, abychom o zákonu mohli dále debatovat i ve sněmovních výborech,” doplnil Bernard.

Schválení zákona by navrovnalo práva všech lidí bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Stejnopohlavní páry by tak měly otevřenou cestu ke vzniku společného jmění, nároku na vdovský a sirotčí důchod, právům a povinnostem vůči dětem, které vychovávají, přístupu k náhradní rodinné péči a také právu na změnu jména a obřad. Registrovaná partnerství, která byla již uzavřena, by zůstala platná a osoby, které ho již uzavřely, budou mít možnost jej změnit na manželství. Další registrovaná partnerství už by se v budoucnu neuzavírala.

V tomto týdnu se budou poslanci zabývat také 3. čtením novely zákona o pozemních komunikacích. Hlavním cílem této novely je úprava a zpřehlednění bodového systému a zlepšení přístupnosti informací o bodovém stavu řidiče. „Představené změny jsou klíčové pro zvýšení bezpečnosti provozu, což je i jednou z priorit hnutí STAN. Zavedení tří bodových úrovní (2, 4 a 6 bodů) situaci zpřehlední a úpravou projde i výše pokut. U závažných přestupků, jako je jízda pod vlivem alkoholu nebo jízda na červenou, dojde ke zpřísnění sankcí, naopak u méně závažných dojde ke snížení. V návrhu jsou zároveň opatření, která pomohou řešit nepříjemné situace ve městech, kdy je tramvaj blokována osobním automobilem, a to navýšením pokuty za tento přestupek,“ okomentoval plánované změny 1. místopředseda klubu Ondřej Lochman (STAN) a dodal: „Zde je důležité zmínit, že od roku 2011 nedošlo k významnému zvýšení pokut za přestupky. Vzhledem k inflaci jsou současné pokuty nedostatečné a neplní svou funkci. Novela navrhuje zvýšení horní hranice pokut až na 75 000 Kč pro nejzávažnější přestupky. Zároveň mizí možnost ukládat na místě symbolické pokuty s výjimkou nejnižšího pásma,“ doplnil Lochman. Novela myslí i na mladé řidiče a zavádí tzv. řidičák na zkoušku nebo zavedení institutu řízení s mentorem od 17 let.

V rámci projednávání novely bylo předloženo několik desítek pozměňovacích návrhů. Podporovaným návrhem je například zavedení sdílených zón, jenž předložil Michael Rataj (STAN). Tento dopravně-urbanistický koncept se inspiruje mnohaletými zkušenostmi ze zahraničí a umožní samosprávám efektivněji využívat veřejná prostranství. Naopak pozměňovací návrh, který hnutí STAN nepodpoří, je rozvolnění pravidel pro jízdu kamionů v neděli.

Ve třetím čtení se také projedná novela zákoníku práce, která řeší postavení tzv. dohodářů a pomáhá rodinám s dětmi najít balanc mezi rodinným a pracovním životem. „Přijetím novely dojde k implementaci dvou evropských směrnic, jejichž obsah už Česká republika z části naplňuje. První směrnice se týká work-life balance, tedy pracovně-životní rovnováhy. Zaměstnanci, kteří např. pečují o někoho blízkého, budou moci žádat o úpravu výkonu práce, třeba o kratší pracovní dobu. Druhá směrnice se týká dohodářů, kteří získají nárok na příplatky, včetně práce v noci nebo o svátcích,” popsala základní parametry novely místopředsedkyně sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). Dohody, konkrétně dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, byly původně zamýšleny jako doplňkové přivýdělky pro studenty nebo příležitostné brigády. Nicméně dnes mnoho lidí vydělává prostřednictvím více dohod a často jim chybí přiměřená ochrana, jak jsme viděli během pandemie COVID-19. „Nízké nebo žádné odvody také znamenají, že nemají nárok na důchod nebo mají velmi nízkou výši důchodu,“ doplnila Pivoňka Vaňková. Mimo transpozici směrnic novela také zavádí paušální náhrady za home-office. Kromě paušálu se bude moci zaměstnanec a zaměstnavatel domluvit, že budou propláceny jen prokazované výdaje (nikoliv paušál) nebo se písemně ujednají, že za HO náklady propláceny nebudou.

Jedním z pozměňovacích návrhů, který jsou k novele předloženy, pochází z výboru pro zdravotnictví, jenž podepsala poslankyně STAN Michaela Šebelová. Tento návrh má za cíl zabránit snížení dostupnosti zdravotní péče a obsahuje zmírnění opatření pro pracovníky ve zdravotnictví.

Autor: Sára Beránková