Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Podáváme pomocnou ruku rodičům, kteří pečují o předčasně narozené nebo dlouhodobě nemocné děti do jednoho roku

Podáváme pomocnou ruku rodičům, kteří pečují o předčasně narozené nebo dlouhodobě nemocné děti do jednoho roku

26. 10. 2022

Úmrtí nebo vážné onemocnění malého dítěte je noční můrou všech rodičů. V případech, kdy se tato obava stane skutečností, je zásadní, aby stát byl pro rodinu oporou, nikoli překážkou. Možnostem, jak napomoci rodičům v těchto těžkých životních situacích, se věnuje poslankyně Barbora Urbanová (STAN), která společně s náměstkyní MPSV Ivou Merhautovou a poslankyní Marií Jílkovou (KDU-ČSL) nalezla možnosti, jak přijít s pomocí rodičům novorozených dětí k dosažení lepší podpory.

Podáváme pomocnou ruku rodičům, kteří pečují o předčasně narozené nebo dlouhodobě nemocné děti do jednoho roku

Podáváme pomocnou ruku rodičům, kteří pečují o předčasně narozené nebo dlouhodobě nemocné děti do jednoho roku

Měsíc listopad je již tradičně obdobím, kdy je věnovaná zvýšená pozornost problematice předčasných porodů a následné péči o novorozence. V České republice se každým rokem narodí 7–8 tisíc dětí předčasně, což s sebou nese zvýšené nároky nejen na následnou nemocniční péči, ale především na samotné rodiče, kteří se musí pokusit s nastalou situací co nejlépe vypořádat.

Přestože se jedná o problematiku, která zasáhne nemalé množství rodičů, neexistovaly do současné doby prostředky, které by alespoň částečně napomohly rodičům zvládnout náročné chvíle, které doprovází první dny či měsíce života jejich novorozence. Díky iniciativě poslankyně Barbory Urbanové (STAN) se podařilo najít cestu, jak rodičům dětí do jednoho roku co nejrychleji pomoci toto období finančně zvládnout. „Téma pomoci rodičům předčasně narozených dětí jsem začala řešit na konci minulého roku, kdy jsem s tím oslovila ministerstvo práce a sociálních věcí. Společně jsme začali hledat možnosti, jak těmto rodinám pomoci, protože ne všichni mají neonatologická centra za rohem. Chtěla jsem se soustředit na rodiny v tíživých ekonomických nebo sociálních situacích, kterým je třeba pomoci. Společně s paní náměstkyní jsme našly způsob, jak je okamžitě a jednoduše podpořit,” řekla na tiskové konferenci poslankyně Urbanová.

„Chtěla bych o těchto možnostech informovat co největší počet lidí, protože nikdy nevíte, v jaké situaci se vyskytnete, nebo v jaké situaci někteří lidé již jsou. Proto vás prosím, pokud by se vás toto téma někdy týkalo, nebojte se, neostýchejte se a informujte se na dotčeném Úřadu práce, neboť tyto úřady jsou ministerstvem instruovány, jak mohou rodičům v této situaci napomoci,” dodala poslankyně. 

Rodiče předčasně narozených dětí budou moci nově zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Ta má za cíl podpořit rodiny v nepříznivé finanční situaci, které pečují o hospitalizované děti a pomoci jim například s hrazením cest do nemocnice. Díky tomu budou moci rodiče udržovat co nejčastější kontakt s dítětem, který je, zvláště u nedonošených novorozenců, zásadní pro jejich rozvoj. Úřady práce již byly v této věci instruovány a již nyní je tedy možné žádat o tuto pomoc. „Aktuálně nebylo možné použít institut příspěvku na péči, protože ten je přiznáván dětem od jednoho roku výše. Proto jsme hledali možnou úpravu, kterou jsme zakotvili do zákona o pomoci v hmotné nouzi, kde je institut mimořádné ochranné pomoci. Rodiče tak mohou jednoduše požádat o příspěvek na úřadu práce. Hrazená není pouze jedna cesta, ale soubor nákladů na cestování za hospitalizovaným dítětem,“ uvedla náměstkyně na MPSV Iva Merhautová.
 
Přes devět let už také pomáhá Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny rodinám s předčasně narozenými dětmi po celé ČR v rámci všech fází krizové situace. „Z naší vlastní zkušenosti je přítomnost rodičů u hospitalizovaného miminka zásadní. Bohužel je v ČR skupina rodičů, pro které je nedostatek financí zábranou, aby mohli být se svým dítětem v každodenním kontaktu. Nemůže-li být rodič se svým dítětem, jsou tak porušována lidská práva jak dítěte, tak rodiče. Fakt, že nyní bude v sociálním systému našeho státu zahrnuta podpora pro rodiny v tak těžké situaci, je pro ty nejmenší a nejzranitelnější z nás největší pomocí,“ vysvětlila Hana Píšová, jedna ze zakladatelek NF a matka předčasně narozených dvojčat.

Důležitou složkou pro rodiče v takových chvílích je i psychologická podpora. „Jako psychoterapeutka pracuji s tématy traumatizace rodičů a dítěte v těch nejkřehčích okamžicích, okamžicích zrození. Na předčasný porod se nedá připravit. Během pár minut se vám rozplynou všechny dosavadní plány a představy, a srdce rodičů se nalepí na inkubátor, udržující jejich dítě při životě. Každá podpora, kterou my jako společnost věnujeme rodinám v této křehké chvíli, se nám násobně vrátí. Děkuji proto za systémovou pomoc pro rodiče a děti, která přispěje do snahy zdravotníků, sociálních pracovníků, psychologů i dalších pomáhajících profesí, aby se dopad traumatu předčasného porodu zmírnil v maximální možné míře,” zmínila Rita Kramerová, psychoterapeutka, a také maminka předčasně narozeného dítěte. 

Další úpravou, která má pomoci rodičům zvládnout náročné životní období, je novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o nemocenském pojištění, jež zavádí otcovskou dovolenou v případě mrtvě narozeného dítěte či úmrtí v prvních 6 týdnech po porodu. Cílem této úpravy je práva rodičů narovnat a nedělat rozdíly v poskytnuté pomoci na základě délky života dítěte. „Jsem ráda, že kabinet přistoupil na poskytnutí společného času, kdy se se smutnou událostí mohou vyrovnat oba rodiče. Dosud mohly čerpat dovolenou pouze matky, nyní chceme poskytnout čas také otcům, aby se mohli s touto ztrátou vyrovnat. Ti tak budou mít prostor pro to podpořit v tak psychicky a fyzicky náročném období svou partnerku, ale především získají prostor pro sebe, protože i je tato ztráta citelně zasahuje,” uvedla poslankyně Marie Jílková (KDU-ČSL), která novelu navrhla. „Vnímám jako potřebné poukázat na nenahraditelnou roli otců, kterou v rodinách mají,“ dodala poslankyně.

Autor: Sára Beránková