Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Plníme slib a předkládáme návrh na zavedení korespondenční volby

Plníme slib a předkládáme návrh na zavedení korespondenční volby

7. 12. 2023

Vládní poslanci předložili Poslanecké sněmovně slibovaný návrh na zavedení korespondenční volby pro české občany pobývající v zahraničí. Pod návrhem jsou podepsaní předsedové všech pěti koaličních stran, předsedové koaličních poslaneckých klubů a další zástupci těchto klubů. 

Plníme slib a předkládáme návrh na zavedení korespondenční volby

Plníme slib a předkládáme návrh na zavedení korespondenční volby

„Zahajujeme tím proces uzákonění korespondenční volby, která umožní našim občanům pobývajícím v zahraničí naplnit jedno ze základních občanských práv – volit. Plníme tak nejen náš slib a programové prohlášení téhle vlády, ale také závazek z programového prohlášení vlády předchozí. Věřím tedy, že záměr najde mezi parlamentními stranami širokou podporu,“ řekl hlavní předkladatel návrhu, ministr vnitra Vít Rakušan. Právě legislativci Ministerstva vnitra návrh připravili. 

Předkládaný poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony, je transparentní cestou k zavedení korespondenčního hlasování pro voliče pobývající v zahraničí. „Tento návrh má zajistit korespondenční hlasování jak po 1. lednu 2026, kdy by měl nabýt účinnosti zákon o správě voleb, tak pro volby do Poslanecké sněmovny na podzim 2025,“ doplnil Rakušan. Dosavadní návrhy úpravy korespondenčního hlasování těchto cílů nedosahují.

Senátní návrh evidovaný jako sněmovní tisk 39 byl napsán jako novela aktuálních zákonů, nikoli budoucího zákona o správě voleb. Jde o významný a úctyhodný krok, který ale z pochopitelných důvodů nereaguje na očekávaný zákon o správě voleb. V předložené podobě by tedy nebyl po přijetí zákona o správě voleb použitelný. Pozměňovací návrh představený při nedávném projednávání zákona o správě voleb v ústavně-právním výboru Senátu řeší pouze situaci po 1. lednu 2026. Netýká se voleb před tímto datem.

Je také potřeba mít na zřeteli eminentní zájem na provedení reformy správy voleb. Včasné přijetí zákona o správě voleb jako nosiče této reformy by bylo ohroženo, pokud by byl vrácen Senátem Poslanecké sněmovně právě s návrhem na doplnění korespondenčního hlasování.

„Samostatný návrh na zavedení korespondenčního hlasování, který je právě předkládán, proto může přispět ke včasnému přijetí zákona o správě voleb. Zároveň bude korespondenční hlasování jako celek podrobeno obvyklému legislativnímu procesu a široké politické diskusi, na kterou se velmi těším. Přijetím návrhu se zařadíme po bok valné většiny států EU, které korespondenční volbu již dlouhá léta svým občanům umožňují, a je to tak správně,“ dodala poslankyně Lucie Potůčková (STAN), která je jednou ze spolupředkladatelek návrhu.

Autor: Sára Beránková