Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Petr Gazdík a Olga Sommerová: Za nekvalitní digitalizaci starších českých filmů musí nést ředitel Národního filmového archivu odpovědnost

Petr Gazdík a Olga Sommerová: Za nekvalitní digitalizaci starších českých filmů musí nést ředitel Národního filmového archivu odpovědnost

14. 9. 2021

Petr Gazdík (STAN) a Olga Sommerová (LES) se připojili k výzvě významných českých umělců za odvolání ředitele Národního filmového archivu (NFA) Michala Breganta, který podle nich nezvládl digitalizovat v kvalitní podobě český filmový skvost “Až přijde kocour”, čímž zhatil milionovou investici do restaurace filmu.  Zároveň požadují, aby Státní fond kinematografie (SFK) začal plnit své závazky a vyplatil odměny také uměleckým střihačům a mistrům zvuku, kteří se na digitalizaci starých českých filmů podíleli.

Petr Gazdík a Olga Sommerová: Za nekvalitní digitalizaci starších českých filmů musí nést ředitel Národního filmového archivu odpovědnost

Petr Gazdík a Olga Sommerová: Za nekvalitní digitalizaci starších českých filmů musí nést ředitel Národního filmového archivu odpovědnost

Před několika lety bylo z popudu ředitele NFA Michala Breganta více než deset významných českých filmů digitálně restaurováno v Maďarsku. Negativní ohlasy na nekvalitní výsledky vedly Ministerstvo kultury k sestavení odborné komise, která vyhodnotila výsledek za více jak 21 milionů jako nepoužitelný. 

“O to zarážející je, že se NFA pod vedením Michala Breganta z celé záležitosti nepoučilo a selhalo následně i při obnově českého kinematografického klenotu Až přijde kocour od režiséra Jasného. Souzním s rozhořčením umělecké obce kvůli stále se opakujícím problémům a neprofesionalitě při digitalizaci starých českých filmů. V důsledku jde totiž o neúctu k autorům, ale také o zbytečné vyhazování peněz za projekty, které jsou pak staženy z veřejné distribuce. Ředitel Bregant by za to měl přijmout odpovědnost a odstoupit ze své pozice,” vyzvala poslankyně Olga Sommerová a poukázala na petici za jeho odvolání, kterou podepsaly již desítky významných umělců ČR.

Film Až přijde kocour byl restaurován v Itálii, ačkoliv kvalitnější práci mohla poskytnout renomovaná pražská firma UPP. K restaurování byly předány nekvalitní kopie filmu, ačkoli byly k dispozici kvalitní vzorky, ty ale italské laboratoři nebyly předány. Dědicové kameramana Jaroslava Kučery požádali o stažení filmu z veřejné distribuce, čímž nemůže být využita milionová investice vložená do restaurování filmu. Je také zvažována žádost soudu o vydání předběžného opatření, které by zabránilo dalšímu šíření takto nekvalitně provedené digitalizace skvostu české kinematografie slavného režiséra V. Jasného.

Není možné vydělávat na odměnách, které patří českým umělcům. Vyzýváme Státní fond kinematografie, aby začal okamžitě plnit své závazky

Česká republika prostřednictvím SFK inkasuje finanční prostředky za obchodní licencování (prodej práv k užití) starších českých filmů, vytvořených v letech 1965 až 1991. Fond z toho následně vyplácí řadu uměleckých profesí (mimo jiné autory hudby, scénáře, režiséry, výtvarníky děl audiovizuálně užitých - architekty, kameramany a kostýmní výtvarníky atd.).

“I přes několik příslibů přímo od ředitelky Fondu Bezděk Fraňkové ale stále nevyplácí odměny posledním dvěma autorským skupinám, které se na vzniku starších českých filmů podílely – uměleckým střihačům a mistrům zvuku. Státem jsou přitom uznány obě umělecké profese jako autorské a zaslouží si tedy odměnu stejně jako ostatní, kteří ji dostávají. Proto naprosto rozumím jejich rozhořčení. Stačilo by, aby Fond začal celou situaci řešit a plnit své závazky,” řekl místopředseda podvýboru pro kulturu za hnutí STAN Petr Gazdík.

Fond přitom zatajil klíčový posudek, který právě obě profese uznává za autorské a nadále je nezařadil mezi vyplácené (jde ročně o cca 3-5 mil. Kč podle výnosu z užití těchto filmů). Fond totiž obchodně zhodnocuje tyto starší české filmy a inkasuje za jejich užití nemalé prostředky (jen za poslední 3 roky se jednalo o částku takřka 250 mil. Kč). 

“Toto obchodní zhodnocení filmů významně zlepšuje příjmovou stránku Fondu a jde mimo státní rozpočet. Fond vylepšuje svou rozpočtovou situaci na úkor významných českých umělců, kteří se podíleli na vzniku zlatého fondu české kinematografie a takový postup státní instituce považuji za nepřijatelný, proto vyzývám ředitelku Fondu, aby okamžitě jednala s českými umělci o nápravě,” doplnil Gazdík.

Ředitelka Fondu Helena Bezděk Fraňková tento odlišný přístup k posledním dvěma uměleckým profesím odůvodňuje tak, že potřebuje oficiální razítko, že může vyplácet podíl i těmto profesím s tím, že tak plyne z nespecifikovaných stanovisek NKÚ. Přitom zcela přehlíží, že jí autorskoprávní kvalitu činnosti těchto umělců potvrdil samotným Fondem obstaraný znalecký posudek, že pro ostatní umělecké profese žádné další potvrzení nemá, a přesto peníze Fond vyplácí.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN