Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Pavel Hroboň rezignoval na místo ve správní radě VZP. Nahradí ho Iveta Borská

Pavel Hroboň rezignoval na místo ve správní radě VZP. Nahradí ho Iveta Borská

28. 2. 2022

Pavel Hroboň rezignoval na místo ve správní radě VZP. Nahradí ho Iveta Borská

Pavel Hroboň rezignoval na místo ve správní radě VZP. Nahradí ho Iveta Borská

Lékař a ekonom MUDr. Pavel Hroboň rezignuje na funkci člena Správní rady VZP ČR. Činí tak v návaznosti na další zpracované právní stanovisko, které nevylučuje možnou existenci smluvního vztahu ve smyslu dodávky služeb VZP ČR ze strany Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. , jehož je podílníkem a jednatelem. Původní právní zhodnocení přitom takovou možnost nezahrnulo. Byť se nejedná o žádný reálný konflikt zájmů, jde o maximální respektování formálních podmínek zákona, vázajících se k členství v tomto orgánu, což oceňujeme. Jako zvolený náhradník by měla na pozici člena SP VZP ČR nastoupit Iveta Borská.

 

Celé znění rezignačního dopisu:

 

Vážený pane řediteli,

V posledních dnech jsem byl informován, že na rozdíl od dosud mně dostupných právních názorů nelze vyloučit existenci smluvního vztahu ve smyslu dodávky služeb VZP ČR ze strany Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. , jejíž jsem podílníkem a jednatelem.

V této situaci považuji za moji povinnost naplnit požadavky na členství v SR VZP v té nejpřísnější možné interpretaci. Proto prosím přijměte k dnešnímu dni moji rezignaci na členství ve SR VZP ČR.

Úmyslně tak činím bez prodlení a v době, kdy moje práce pro VZP ČR ještě fakticky nezačala, s cílem, aby se již první schůzi správní rady v novém složení mohl namísto mé osoby zúčastnit náhradník zvolený Poslaneckou sněmovnou ČR.

 

S pozdravem

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

 

Autor: Sára Beránková