Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Parametry pro žádost hejtmanů o nový nouzový stav

Parametry pro žádost hejtmanů o nový nouzový stav

14. 2. 2021

Parametry pro žádost hejtmanů o nový nouzový stav

Parametry pro žádost hejtmanů o nový nouzový stav

Parametry pro žádost hejtmanů o nový nouzový stav

KULTIVACE OPATŘENÍ v návaznosti na nově vyhlášený nouzový stav či stav nebezpečí. Návrh zohledňuje narůstající trend a výskyt nových mutací.

Rozvolnění opatření:

●       sektor služeb:

●      otevření těch služeb, které umožní splnění následujících ochranných opatření

●      individuální objednání či kapacita omezená 15m2 na osobu a současně

●      použití respirátoru třídy FFP 2 klientem i obsluhou

●      obchod:

○   omezená kapacita 15m2 na osobu,

○   dezinfekce rukou, prostředí

○   použití respirátoru třídy FFP 2 či chirurgické roušky

●      amatérský sport:

a)     Vnitřní prostory

●      Pouze nekontaktní sporty

●      Neměnné skupiny bez kontaktu s dalšími kolektivy (trénink volejbalu např.)

b)    Venkovní prostory uzavřené či regulované

●      Omezení kapacity na 50%

●      Management omezení kontaktů (regulace front, využívání ochrany dýchacích cest apod.)

c)     Venkovní prostory otevřené

●      Obecně platné podmínky omezení pohybu a použití ochrany dýchacích cest, dodržování vzdáleností

●      kultura: pouze galerie, muzea, výstavy

○   Omezení kapacity na 50%

○   Použití respirátorů třídy FFP2, dodržování vzdáleností

Zpřísnění:

●      Pracoviště:

○   Použití respirátorů třídy FFP2 a vyšší

○   Doporučené testování s návazností na další management a informování OOVZ.

●      Bazény, wellness: zákaz

●      Veletrhy a trhy, tržiště: zákaz

●      Roušky:

○   Definovat prostory, kde pouze s použitím „chirurgické roušky“,  „FFP2 respirátoru „(doprava, galerie….)

○   Definovat pojem „ochrana dýchacích cest“ „improvizovaná ochrana dýchacích cest“ „Improvizovaná rouška“

●      Upravit postup u nových mutací

○   14 dní izolace a nutnost negativity na konci, případné prodloužení o týden a další test

○   14 dní karanténa úzkých kontaktů a negativita na konci karantény

+ Zrušení zákazu nočního vycházení po 21h. Zrušení omezení úředních hodin.

2. NOVÉ KOMPENZACE PRO LIDI

3. URYCHLENÉ PŘIJETÍ PANDEMICKÉHO ZÁKONA

4. PROJEDNÁVÁNÍ NOVĚ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ

Nově navrhovaná opatření bude předem projednávat Ministerstvo zdravotnictví s Ústředním krizovým štábem a Asociací krajů ČR. 

5. POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH 

6. PŘÍPRAVA POSTUPNÉHO NÁVRATU DĚTÍ DO ŠKOL