Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Otevřený dopis spolku Milion chvilek pro demokracii

Otevřený dopis spolku Milion chvilek pro demokracii

19. 11. 2019

Vážení představitelé spolku Milion chvilek pro demokracii,

Otevřený dopis spolku Milion chvilek pro demokracii

Otevřený dopis spolku Milion chvilek pro demokracii

na sobotní demonstraci jste nás – opoziční demokratické strany - vyzvali, abychom se otevřeli novým aktivním lidem, nabídli veřejnosti srozumitelný program nabízející změnu a vyřešili základní problémy, které snižují sílu demokratického politického spektra, tj. oslabení voličských hlasů a roztříštěnost opozice. Z toho důvodu jsem si dovolil Vám napsat otevřený dopis, ve kterém reaguji na Vaši výzvu, a chci Vás obeznámit s tím, co hnutí STAN v těchto oblastech činí, a co ještě činit chce.

Naše hnutí je otevřené všem lidem, kterým není budoucnost naší země lhostejná. Nabízíme možnost zapojit se a společně měnit veřejný prostor k lepšímu. Každý, kdo souzní s hodnotovým desaterem hnutí, se může stát naším registrovaným příznivcem s právy a povinnostmi plynoucími ze stanov. Může aktivně reprezentovat hnutí v regionu i spoluvytvářet naši politiku. Protože však vnímáme, že někteří lidé ze svého přesvědčení nechtějí vstupovat přímo do stranické politiky, upravili jsme na letošní Sněmu stanovy tak, abychom takovým lidem nabídli možnost stát se podporovatelem. Naši podporovatelé dostávají pravidelný přehled o tom, co děláme, mohou se zapojit při organizaci různých akcí, a zároveň dostávat podporu od nás při vlastním aktivním zapojení. V následujících týdnech spouštíme kampaň, s cílem oslovit zájemce, kteří již nechtějí nečinně přihlížet tomu, co se v naší zemi odehrává, ale chtějí se zapojit do práce pro lepší budoucnost. Nejsme uzavřeni veřejnosti. Jsme naopak otevřeni aktivním lidem se svobodným, demokratickým myšlením.

Na jaře tohoto roku, když jsem se stal předsedou, jsem představil politiku 5 inovací – modernizace vzdělávání, boj proti suchu a nedostatku vody, reforma sociálního systému, inovace v oblasti ekonomiky a zjednodušení našeho státu, který bude moderní, digitální a blízký občanům. Je to jasný směr, kterým chci, aby se tato země ubírala. Každou z těchto priorit pro lepší budoucnost postupně představujeme veřejnosti. V létě jsme spustili projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu a Balíček proti suchu. Na začátku školního roku nastínili Mikuláš Bek a Petr Gazdík vizi modernizace školství pro 21. století a v blízké době představíme návrh na zjednodušení komunikace s úřady. Nabízíme lidem srozumitelný program, který se zabývá skutečnými problémy, s nimiž se naše republika potýká.

Jsme si vědomi, že hlasy voličů dnes nemají stejnou váhu, což je dáno zásadními rozdíly ve velikostech krajů a souběžným přepočítáváním hlasů d'Hondtovou metodou. Hnutí STAN potřebovalo na jeden mandát v roce 2017 téměř 44 tisíc hlasů, zatímco hnutí ANO o něco málo přes 19 tisíc. To jsou důvody, které nás vedly k tomu, aby náš senátorský klub podal návrh Ústavnímu soudu na zrušení několika ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky. To se týká především způsobu, jak určit počet poslanců volených v jednotlivých volebních krajích, a zmírnit nerovnost hlasů voličů. Spolu s tím budou také ústavní soudci rozhodovat o zrušení tzv. uzavírací klauzule pro koalice, která je v našem případě násobná, což s výjimkou Slovenska, nemá v Evropě obdoby. V praxi to odrazuje od vytváření koalic a brání vzniku předvolební spolupráce. Nehledě na to, že jde o neblahý pozůstatek smlouvy ČSSD-ODS, eufemisticky zvané „opoziční“. Protože jsme ve Sněmovně pro změnu nenalezli dostatečnou podporu, šli jsme cestou stížnosti k Ústavnímu soudu.

Jsme hnutím, které se vždy snaží dosáhnout kompromisu, najít společnou řeč a stejně smýšlející lidi spojovat, nikoli rozdělovat. I proto nás ostatní politici označují za nejpřijatelnějšího spojence. Mnoho let jsme kandidovali společně s TOP 09 a před sněmovními volbami roku 2017 jsme se snažili o spojení s KDU-ČSL. Ve většině krajů tvoříme koalice, které zahrnují mnohdy více subjektů s podobným názorem. Vzájemnou podporu hledáme i pro kandidáty do Senátu, protože jsme přesvědčeni, že stojí za to podpořit silného demokratického kandidáta, než vytvářet konkurenční prostředí. Není to ale pouze o spojování velkých stran na celonárodní úrovni. V posledních volbách do Poslanecké sněmovny se nám podařilo domluvit spolupráci s 10 regionálními subjekty. To, že hledání společných cest má smysl, se promítlo i v letošních volbách do Evropského parlamentu, kde jsme díky naší dlouholeté zkušenosti byli schopni domluvit širokou spolupráci s TOP 09, Zelenými a 14 regionálními partnery. Tím samozřejmě naše snaha nekončí. Je to neustálý proces a my věříme, že má smysl.

V létě jsme také vyzvali k jednání o společném postupu opoziční demokratické strany. Na úrovni předsedů stran STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se pravidelně setkáváme, bavíme se o aktuálních politických problémech a zjišťujeme, kde se můžeme shodnout v programu, a kde budou nejspíše neshody. Piráti měli své důvody pro odmítnutí takové spolupráce již v zárodku, nicméně to neznamená, že jsme s nimi veškeré vazby přerušili. I s předsedou Ivanem Bartošem se setkávám a hovořím s ním o tématech, která máme společná, a můžeme je prosazovat větší silou.

Nehodlám v tomto přestávat a naopak věřím, že se nám podaří domluvit širší spolupráci pro následující krajské i senátní volby, ale také ty sněmovní. Jen společně můžeme porazit populisty a dát této zemi naději na změnu.

Autor: Vít Rakušan, předseda hnutí STAN