Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Otevřený dopis předsedovi Senátu Milanu Štěchovi

Otevřený dopis předsedovi Senátu Milanu Štěchovi

24. 10. 2016

Senátorské kluby Starostů a nezávislých a KDU-ČSL a nezávislých vyjádřily formou otevřeného dopisu nesouhlas ve věci spolupodepsání "Prohlášení čtyř nejvyšších ústavních představitelů" předsedou Senátu Milanem Štěchem.
Otevřený dopis předsedovi Senátu Milanu Štěchovi

Otevřený dopis předsedovi Senátu Milanu Štěchovi

        

                                                                                                                                                      V Praze dne 24. října 2016

 

Vážený pane předsedo Senátu,

obracíme se na Vás jako zástupci senátorských klubů KDU-ČSL a STAN formou otevřeného dopisu ve věci Vašeho spolupodepsání „Prohlášení“ čtyř nejvyšších ústavních představitelů k oficiální schůzce ministra kultury Daniela Hermana s Jeho Svatostí Tändzinem Gjamcchem, 14. dalajlamou.

Činíme tak s jistým odstupem ve snaze být prosti emocí. Přes tuto naši snahu, ale naše rozhořčení z výše uvedeného „Prohlášení“ nepolevilo. Stejně jako se mnoha našich spoluobčanů hluboce dotkla neuvěřitelně ponížená forma a obsah „Prohlášení“ o ujištění loajality představitelům Čínské lidové republiky, pociťujeme totéž i my, senátoři obou uvedených klubů jako svobodně zvolených představitelů nezávislé demokratické země.

Domníváme se, že jste v této věci mohl, jako předseda Senátu PČR, překročit své, ústavou vymezené postavení. Za zahraniční politiku odpovídá moc výkonná, tedy premiér a ve spolupráci s ním i prezident republiky. Nikoli představitelé obou komor Parlamentu ČR. Navíc jste tak učinil bez vědomí a projednání na půdě Senátu. Pokud jste chtěl v této věci vystoupit, měl jste tak učinit jako člen ČSSD, nebo jako jeden z 81 senátorů a nemluvit hlasem nás všech. Proti tomuto aktu ostře protestujeme. A protestujeme o to více, že všichni čtyři nejvyšší ústavní činitelé jste neplnili svou povinnost bránit své občany před nátlakem cizí moci. Ustoupili jste nátlaku a možné nepřízni představitelů jiného státu, který byl veden v této věci přes české diplomaty. V zájmu údajných obchodních výhod jste obětovali hrdost a sebevědomí vlastních občanů.

Učinili jste to navíc v zájmu země, která trvale porušuje lidská práva a není zárukou bezpečnosti pro liberálně demokratické země, ke kterým Česká republika patří a jako takovou ji chceme bránit.

Představili jste tak naši zemi jako společnost ustrašenou a nesamostatnou. Právě toto „Prohlášení“ oslabuje naši vnitřní sílu a schopnost být suverénní a široce respektovanou zemí.

Z těchto důvodů ostře protestujeme proti Vašemu spolupodílu na tomto aktu z pozice předsedy Senátu Parlamentu ČR a s plnou odpovědností ho odmítáme.

                        

 

Petr Šilar v.r.     

 předseda senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí

a

Jan Horník v.r.

předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí

                             

Autor: STAN