Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Opoziční strany navrhují digitalizaci stavebního řízení a jeho zjednodušení pro občany. Piráti a Starostové prosazují i lepší dohled nad veřejnými zakázkami či snazší odstraňování černých staveb

Opoziční strany navrhují digitalizaci stavebního řízení a jeho zjednodušení pro občany. Piráti a Starostové prosazují i lepší dohled nad veřejnými zakázkami či snazší odstraňování černých staveb

1. 4. 2021

Praha, 1. dubna 2021 - Zástupci Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové dnes představili pozměňovací návrhy k vládní verzi nového stavebního zákona. Ty mají za cíl zjednodušit, zlevnit a zrychlit stavební řízení, přičemž se opírají hlavně o digitalizaci procesu. Strany odmítají záměr kabinetu na zřízení centrálního stavebního úřadu a prosazují více pravomocí samosprávám i silnější ochranu veřejného zájmu. Piráti také navrhují například upřesnit podmínky vedení elektronického deníku, aby se nedal zpětně přepisovat a aby se stal povinným u nadlimitních veřejných zakázek. Jen tak může podle nich napomoci k lepší kontrole i šetřit peníze daňových poplatníků. Starostové zase předkládá pozměňovací návrhy, které mimo jiné zjednoduší odstraňování černých staveb a údržbu chátrajících budov.

Opoziční strany navrhují digitalizaci stavebního řízení a jeho zjednodušení pro občany. Piráti a Starostové prosazují i lepší dohled nad veřejnými zakázkami či snazší odstraňování černých staveb

Opoziční strany navrhují digitalizaci stavebního řízení a jeho zjednodušení pro občany. Piráti a Starostové prosazují i lepší dohled nad veřejnými zakázkami či snazší odstraňování černých staveb

„Současné stavební řízení trvá tak dlouho, protože neobíhají data, ale lidé. Vládní návrh jde sice ke správnému cíli, ovšem špatnou cestou - sestěhuje všechny úředníky pod jednu střechu obřího stavebního úřadu, aby stavebník mohl vše vyřídit na jednom místě. Jenže za vysokou cenu: Bude potřeba najmout tisíce nových úředníků, kteří  budou navíc podléhat jednomu nadřízenému, takže na ně bude mnohem snadnější zatlačit, pokud někdo vlivný bude potřebovat povolit kontroverzní stavbu. My navrhujeme moderní digitální řešení - úředníci zůstanou sedět tam, kde jsou. Stavebník nahraje projektovou dokumentaci do Portálu stavebníka a všechny dotčené orgány se do ní přihlásí dálkově,” popsal předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že pokud se procesy správně digitalizují, je úplně jedno, kde úředníci sedí. Tím se ušetří miliardy, které by jinak šly na vznik superúřadu. 

„Vláda navrhuje zrušení více než čtyř stovek stavebních úřadů v regionech a namísto toho vybudování jednoho megaúřadu o třinácti tisících úřednících a celá tato akce má náš stát vyjít na dvacet pět miliard. To je nepřijatelné. Stavební řízení má zůstat co nejblíže lidem a změna má vést naopak k otevření celého procesu občanům. My k tomu ještě navrhujeme umožnit stavebnímu úřadu na jeho náklady jednodušší odstranění černých staveb a údržbu chátrajících budov, které jsou ohrožením pro jejich okolí. Tato změna by výrazně pomohla obcím, které se potýkají s nevůlí majitelů takových staveb učinit kroky ku prospěchu i bezpečnosti jejich spoluobčanů,“ doplnila i místopředsedkyně Starostů Věra Kovářová.

„Dalším pirátským návrhem je úprava pravidel elektronického stavebního deníku. Zákon totiž dnes na vedení stavebního deníku neklade žádné požadavky, čímž ovšem ztrácí celá věc pointu. Díky možnosti vést si elektronický stavební deník má být jasně doložitelné, jak stavba probíhala, zda byly řádné kontroly a tak dále. Vyhneme se tím případům, kdy je stavba odevzdaná s vadami. Nebo dokonce na někoho spadne a při vyšetřování se ukáže, že papírový stavební deník se ztratil, případně že se do něj záznamy zapisují zpětně. K tomu je ale třeba, aby byly  záznamy do deníku vkládány systematicky, posloupně a byly chráněny proti zpětným změnám, což prosazujeme,” nastínil Bartoš. 

Pirátský poslanec Ondřej Polanský dále předkládá pozměňovací návrh, aby byl u nadlimitních veřejných zakázek elektronický stavební deník povinný. „V případech, kdy jsou ve hře značné veřejné peníze, si myslíme, že by měl být elektronický stavební deník povinně. Ostatně tato povinnost již dnes existuje, byla schválena loni z iniciativy Pirátů, nový stavební zákon ji ovšem z těžko pochopitelných důvodů nepřevzal. Taková změna nikoho nezatíží, většina dodavatelů elektronického řešení stavebního deníku tyto vlastnosti již má a většina velkých investorů elektronické stavební deníky již běžně používá,” uzavřel šéf Pirátů.

Autor: Tomáš Pergl