Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Ondřej Lochman: Prosadili jsme efektivnější řešení nelegálních billboardů podél silnic

Ondřej Lochman: Prosadili jsme efektivnější řešení nelegálních billboardů podél silnic

3. 5. 2023

Sněmovna dnes schválila pozměňovací návrh poslance a předsedy podvýboru pro dopravu Ondřeje Lochmana (STAN), který zefektivní a zrychlí odstraňování nezákonné reklamy podél českých silnic. Správce komunikací bude mít nově povinnost je bezodkladně odstranit. Načerno umístěné reklamní plochy ohrožují řidiče a trápí starosty obcí a správce komunikací, kteří se je pokoušeli zdlouhavými procesy odstranit – ne vždycky s pozitivním výsledkem. To se nyní změní. 

Ondřej Lochman: Prosadili jsme efektivnější řešení nelegálních billboardů podél silnic

Ondřej Lochman: Prosadili jsme efektivnější řešení nelegálních billboardů podél silnic

„Některé společnosti bohužel objevily cestu, jak znepříjemnit život obcím, městům, krajům i majitelům pozemků a vydělávat podvodem na černo umístěných reklamních plochách. Hledají kličky mezi zákony, využívají bílé koně a zneužívají nejasných postupů, jak tyto situace řešit. Zároveň pronajímají reklamní plochu na nepovolených místech, a tím obelhávají i ty, co si reklamu zadali," popsal aktuální situaci poslanec a předseda podvýboru pro dopravu Ondřej Lochman (STAN).

Nápravu současné situace řeší pozměňovací návrh k zákonu o pozemních komunikacích. „Situaci bylo třeba řešit  po legislativní stránce, a proto jsem podal pozměňovací návrh k vládnímu návrh zákona. Tento pozměňovací návrh upravuje pravomoci vlastníka/správce komunikace, aby mohl v těchto situacích rychleji reagovat a konstrukce s reklamou odstranit," okomentoval  změny Ondřej Lochman.

Současná praxe v odstraňování nelegálních ploch nahrává subjektům, které takto nastaveného systému zneužívaly. V některých případech i efektivně násobily dlouhé procesní lhůty přesouváním jednotlivých konstrukcí po různých pozemcích v rámci stejné lokality, a tím udržely svou nekalou aktivitu rentabilní. Pozměňovací návrh zároveň stanovuje povinnost správci komunikace odstranit nepovoleně umístěné reklamní zařízení, a to bezodkladně.

Umístění nepovolených reklamních zařízení v těsné blízkosti komunikace může ohrožovat účastníky silničního provozu, což posiluje nutnost tyto konstrukce odstranit co nejrychleji, aby byl tento potenciál maximálně snížen. „S touto praktikou se setkávají starostové obcí po celé České republice. Na začátku letošního roku jsme bohužel zaznamenali i tragickou dopravní nehodu, kdy osobní automobil do takto umístěné konstrukce narazil. Osobně jsem téma řešil jako starosta, a proto jsem se mu rozhodl věnovat i jako poslanec a předseda podvýboru pro dopravu," doplnil Lochman.