Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Odpovídající odměna pro učitele i vyšší podpora pro začínající pedagogy. Schválili jsme novelu zákona, která povede k modernizaci a zkvalitnění českého školství

Odpovídající odměna pro učitele i vyšší podpora pro začínající pedagogy. Schválili jsme novelu zákona, která povede k modernizaci a zkvalitnění českého školství

21. 4. 2023

Poslanecká sněmovna po dlouhém projednávání schválila novelu zákona o pedagogických pracovnících, která stanovuje nová pravidla a podmínky pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy pedagogů. Návrh resortu ministerstva školství v čele s Vladimírem Balašem počítá s fixací mzdy pedagogických pracovníků v regionálním školství na úroveň minimálně 130 % průměrné mzdy v ČR. Zavádí nové pozice, jako provádějící učitel, uvádějící učitel a třídní učitel, které mají pomoci pedagogům zlepšit svou práci. Novela posiluje i odpovědnost ředitelů škol při zaměstnávání tzv. odborníků z praxe. Zákon by měl umožnit talentovaným uchazečům s odborným vzděláním vstup do pedagogické profese, a to i za předpokladu, že pedagogickou praxi nemají.

Odpovídající odměna pro učitele i vyšší podpora pro začínající pedagogy. Schválili jsme novelu zákona, která povede k modernizaci a zkvalitnění českého školství

Odpovídající odměna pro učitele i vyšší podpora pro začínající pedagogy. Schválili jsme novelu zákona, která povede k modernizaci a zkvalitnění českého školství

„Po 20 letech slibů se jsme konečně došli do zdárného konce. Alokování částky ze státního rozpočtu na platy učitelů ve výši 130 % průměrné mzdy v ČR je rozhodně krok správným směrem, ale zároveň je nutné říci, že to není krok všespásný. Platy jsou důležitý motivační prvek pro pedagogy, nicméně nesmíme zapomínat ani na další formy podporu kvalitních a inspirativních učitelů, metodickou podporu začínajících kantorů či důraz na kvalitu kvalifikačního a specializačního studia. Věřím, že teprve v tomto mixu přinese schválená novela zákona pozitivní změny ve školství, zvýší prestiž pedagogického povolání, zkvalitní výuku a povede k modernizaci českého školství,” uvedl k novele ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

„Přínos dalších pedagogických pracovníků, jako je například školní psycholog, vychovatelé nebo asistent pedagoga, je nezpochybnitelný. Aktuální stav státní rozpočtu ovšem nedovoluje garantovat výši platů všemn. Garance v zákoně pro učitele, s níž jsme šli do voleb, a které plníme, neznamená, že nebudeme usilovat o zvýšení mezd i pro ostatní pedagogické pracovníky,” poznamenal člen školského výboru Petr Gazdík (STAN).


Novela posílí také odpovědnost ředitelů škol při zaměstnávání tzv. odborníků z praxe. Úprava zákona reaguje na situaci, kdy české školství přichází o potenciál talentovaných uchazečů, kteří mají o pedagogickou profesi zájem, avšak stávající právní úprava jim komplikuje vstup do profese. „Změna zákona zajišťuje vyšší podporu začínajícím učitelům. Jedním z nich je pozice provádějícího učitele, který má pomoci studentům pedagogických oborů s přípravou na budoucí vykonávání své praxe. Dále je to pozice uvádějícího učitele, který bude vystupovat v roli mentora pro nové učitele, kteří nastupují do zaměstnání na školách. První léta jsou pro ně náročná, je proto klíčové mít vedle sebe zkušenější a inspirativní kolegy, kteří je podpoří,” dodal poslanec Jan Berki, který se tématu školství v hnutí STAN dlouhodobě věnuje.

Autor: Sára Beránková, tisková mluvčí STAN