Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Nový zákon o kybernetické bezpečnosti je nezbytností pro Českou republiku, zaznělo ve Sněmovně

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti je nezbytností pro Českou republiku, zaznělo ve Sněmovně

3. 5. 2023

Ve středu 3. května 2023 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnil pod záštitou poslance Petra Letochy, předsedy Stálé komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), a Lukáše Kintra, ředitele NÚKIB, kulatý stůl k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Akce měla za cíl seznámit zákonodárce a odbornou i laickou veřejnost s aktuálním stavem připravované legislativy. 

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti je nezbytností pro Českou republiku, zaznělo ve Sněmovně

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti je nezbytností pro Českou republiku, zaznělo ve Sněmovně

Moderní společnost je stále více závislá na digitálních technologiích. S tím jsou však spojena také rizika, která vyplývají z rostoucí digitalizace. Kybernetické útoky dnes způsobují vážné škody paralyzující samotné fungování demokratických států. Povinností České republiky je chránit svou kritickou infrastrukturu, informace a data. Kybernetická bezpečnost je naprosto klíčovou oblastí, které musíme věnovat maximální pozornost. „Česká republika jako suverénní stát zajišťuje, a i nadále musí zajišťovat bezpečnost a suverenitu nás všech. Tak k tomu musíme přistupovat. Kyberprostor nezná a nerespektuje geopolitické hranice, a proto se musíme opřít i o naše členství v NATO a Evropské unii. Poučme se z minulosti a současné krize na Ukrajině a naší energetické závislosti na Rusku, která nám ukazuje, že ekonomické zájmy nemohou převážit bezpečnostní zájmy státu,“ sdělil na úvod akce poslanec Petr Letocha, kterého vzápětí doplnil ředitel NÚKIB Lukáš Kintr: „Kybernetický prostor se dynamicky vyvíjí a hrozby, kterým čelíme rostou. S digitalizací naší společnosti jich přibývá a jsou intenzivnější. Aby náš stát a jeho občané byli i nadále v bezpečí, musíme na tento vývoj reagovat. Nový zákon o kybernetické bezpečnosti je nezbytností pro Českou republiku.“ 

Důvodů pro vznik nové legislativy je několik. Reflektuje praktické zkušenosti, které získal NÚKIB během téměř deseti let práce se stávajícím zákonem, reaguje na dynamický vývoj v bezpečnostním prostředí, které se za poslední roky radikálně změnilo a v neposlední řadě implementuje změny, které přináší evropská bezpečnostní směrnice NIS2. Poslanec Letocha k tomu dodal: „Bezpečnostní situace nejen v kyberprostoru se zhoršuje. Náš svět za poslední 3 roky čelil a nadále čelí hned několika zásadním bezpečnostním výzvám. Na mnoho věcí bezpečnostní komunita upozorňuje již delší dobu. Řešení nelze dále odkládat.“

Příprava nového zákona o kybernetické bezpečnosti, kterou NÚKIB zahájil už v roce 2022, vstoupí v polovině května do další fáze, meziresortního připomínkového řízení. Předkládaný návrh již bude zohledňovat také podněty získané z veřejných konzultací, které NÚKIB zapracoval do jeho znění. Jedná se konkrétně o 1144 jedinečných podnětů jež NÚKIB obdržel od více než 100 osob a institucí. Autoři všech návrhů na úpravu zákona byli o způsobu a důvodech vypořádání již informováni. Tato vypořádání budou společně s aktuálním zněním návrhu zákona zveřejněna také na webových stránkách nis2.nukib.cz a to ve chvíli, kdy bude zákon zaslán do meziresortního připomínkového řízení. „Jako předseda Stálé komise pro kontrolu činnosti NÚKIB oceňuji transparentní a profesionální práci, kterou NÚKIB pod vedením ředitele Lukáše Kintra odvádí nejen v rámci přípravy nového zákona o kybernetické bezpečnosti,“ konstatoval poslanec Letocha. 

„I nadále jednáme s asociacemi, komorami, svazy, uniemi a dalšími subjekty stejně jako s našimi partnery z bezpečnostní komunity. Mimo to organizujeme nebo se účastníme kulatých stolů, konferencí, workshopů, podcastů, besed a dalších podobných aktivit, kde nový zákon vysvětlujeme, přibližujeme veřejnosti a odpovídáme na položené otázky. Sám kladu důraz na to, abychom tak činili v maximálním možné míře. A i když je to kapacitně a časově velmi náročné, snažíme se být všude tam, kde být máme a můžeme. Kybernetická bezpečnost se týká každého z nás a je potřeba jí věnovat zvýšenou pozornost. Cílem všech našich kroků, nejen okolo přípravy nového zákona, není nic menšího než bezpečnost České republiky a jejích občanů. To mám já i moji kolegové na NÚKIB na paměti vždy jako první,“ sdělil na závěr ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.