Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Novelou chceme zprůhlednit podmínky pro financování politických stran a hnutí. S odborníky jsme našli nad návrhem shodu

Novelou chceme zprůhlednit podmínky pro financování politických stran a hnutí. S odborníky jsme našli nad návrhem shodu

24. 6. 2022

Místopředseda ústavně-právního výboru Sněmovny Vladimír Balaš (STAN) připravil návrh novely zákona o politických stranách, která povede ke zprůhlednění pravidel pro financování politických stran a hnutí. Předloha byla podrobena odborné diskuzi, kterou uspořádal Poslanecký klub Starostové a nezávislí společně s Parlamentním institutem a Stálou komisí pro Ústavu. Hnutí STAN tím reaguje mimo jiné na situaci, kdy byly po loňských volbách podrobeny kritice dary, jež hnutí přijalo v souladu se stávajícím zákonem. Smyslem je dosáhnout stavu, kdy splnění zákonných podmínek bude pro politické strany i veřejnost garancí, že financování stran je v pořádku. Návrh zákona nyní čeká debata v rámci koalice.

Novelou chceme zprůhlednit podmínky pro financování politických stran a hnutí. S odborníky jsme našli nad návrhem shodu

Novelou chceme zprůhlednit podmínky pro financování politických stran a hnutí. S odborníky jsme našli nad návrhem shodu

Diskuze proběhla za účasti odborníků z akademické sféry, neziskového sektoru, expertů z resortů spravedlnosti a vnitra, Parlamentního institutu nebo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Hlavním cílem novely je zamezit financování politických stran a hnutí společnostmi, které jsou vlastněny nebo ovládány odjinud než z Česka či zemí EU. Finanční dary od takových společností již nebude možné přijímat. Rovněž nebude možné přijímat dary od společností s majetkovou účastní veřejného sektoru. To doposud bylo možné, pokud v nich měl veřejný sektor méně než 10% majetkovou účast. 

„Poskytování darů a bezúplatných plnění by mělo být transparentní a mělo by poskytovat základní bezpečnostní záruky proti ovlivňování voleb ze strany subjektů, s nimiž Česká republika nesdílí společné hodnoty,”  okomentoval Vladimír Balaš.

„Téma financování politických stran a hnutí je pro náš poslanecký klub zcela zásadní. Jak jsme slíbili v lednu, předkládáme novelu, která zajistí, že každá politická strana či hnutí bude muset vědět, jaká konkrétní fyzická osoba peníze posílá,” připomněl Josef Cogan, předseda poslaneckého klubu hnutí STAN.

Tématem workshopu byla rovněž regulace volebních kampaní, probírala se právní úprava v jednotlivých zemích OBSE i nastavení systému financování, kdy více regulace nemusí vždy znamenat lepší regulaci.

Pokud jde o transparentnost stranických financí, hnutí STAN v těchto dnech analyzuje veškeré finanční dary, které hnutí ve své historii dostalo, a zjišťuje, zda mezi nimi nejsou dary spojené s osobami a firmami, jež jsou podezřelé ze zapojení do trestné činnosti v rámci tzv. kauzy „Dozimetr“. Takové dary bude hnutí z rozhodnutí předsednictva vracet, případně posílat na dobročinné účely.

Autor: Sára Beránková, tisková mluvčí STAN