Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Novelizace zákona tzv. Lex Ukrajina pomůže zvládat migrační krizi bez nouzového stavu. K Milostivému létu chystáme speciální akce

Novelizace zákona tzv. Lex Ukrajina pomůže zvládat migrační krizi bez nouzového stavu. K Milostivému létu chystáme speciální akce

31. 5. 2022

Poslanecká sněmovna dnes bude projednávat novelizaci tzv. Lex Ukrajina. Návrh, který předkládá ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími resorty, vznikl kvůli nutnosti zjednodušit pobyt ukrajinských uprchlíků v Česku.

Novelizace zákona tzv. Lex Ukrajina pomůže zvládat migrační krizi bez nouzového stavu. K Milostivému létu chystáme speciální akce

Novelizace zákona tzv. Lex Ukrajina pomůže zvládat migrační krizi bez nouzového stavu. K Milostivému létu chystáme speciální akce

Předloha upřesňuje podmínky pro udělení dočasné ochrany, její důležitou součástí jsou i změny týkající se zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení migrantů. Jedná se o klíčové nástroje, díky kterým bude moci vláda efektivně řešit migrační vlnu bez nutnosti dále prodlužovat nouzový stav. Poslanci se budou v týdnu také zabývat opakováním akce tzv. Milostivého léta. To má pomoci dlužníkům, kteří jsou zatíženi exekucí vůči státu nebo jeho institucím. Hnutí STAN, jehož členové se problematice exekucí věnují dlouhodobě, iniciativu podpoří i speciální informační kampaní.

„První soubor opatření LEX Ukrajina jsme schválili v březnu, teď ale nastala potřeba na základě aktuálních zkušeností z praxe opatření upravit a doplnit. Musíme reagovat např. na to, že už nejsme ve fázi šoku a už k nám nechodí 17 tisíc uprchlíků denně,” popsal ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. 
 
Vláda proto navrhla rozšířit důvody pro nepřijatelnost žádosti o dočasnou ochranu kvůli občanství členského státu EU nebo prodloužit lhůtu pro vyřízení žádosti o dočasnou ochranu na 60 dnů. Rozšiřují se také zákonné důvody, kdy dočasná ochrana zaniká. 
 
„Chceme také do zákona zavést povinnost ukrajinských uprchlíků hlásit změny pobytu delší než 15 dnů ve lhůtě do 3 pracovních dnů. A co považujeme za zásadní - nově budou muset osoby žádající o dočasnou ochranu předkládat doklad o ubytování. Obě tyto změny nám pomohou mít mnohem větší přehled, kde uprchlíci jsou, pomohou nám i lépe monitorovat volné ubytovací kapacity,” vysvětlil 1. vicepremiér. Podle něj je zásadní schválit taková opatření, aby nebyla i nadále potřeba prodloužnouzový stav, který aktuálně pomáhá migrační vlnu zvládat. 

Návrh dále počítá se zkrácením doby, po kterou za cizince s dočasnou ochranou platí zdravotní pojištění stát, a to na 180 dnů. Cílem je pojištěnce motivovat k tomu, aby se zapojili do pracovního procesu. Změny se budou týkat i humanitárních dávek. Ty se např. nebudou vyplácet v případech, kdy uprchlíci mají zajištěno ubytování, kde je jim zdarma poskytována strava apod. Při výplatě druhé až šesté dávky se také bude zkoumat, zda se uprchlíci skutečně na našem území zdržují.


Milostivé léto budeme propagovat v regionech, aby se o něm dozvědělo co nejvíc lidí

Sněmovna se bude věnovat také akci nazvané Milostivé léto. Její druhé kolo začne platit od 1. září a potrvá do 30. listopadu. Týkat se bude dluhů vůči státním institucím, podnikům se státní účastí či obcím.

„Hnutí STAN akci Milostivé léto podporuje a vždy podporovalo. Jsme rádi, že se našla široká politická shoda na tom, že se lidem v exekucích musí pomáhat všemi nástroji, které máme. Chceme akci propagovat v regionech, vyvěšovat a rozvážet propagační materiály tak, aby se o svých možnostech jak se exekucí zbavit, dozvědělo co největší množství lidí. Prosazujeme i další systémová řešení, která lidem mohou pomoci velmi brzy. Například se nadále zabýváme nezákonnými exekucemi a budeme na toto téma pořádat kulatý stůl. Také chceme zatraktivnit proces oddlužení, do kterého by se mělo lidem vyplatit vstoupit a svých dluhů se tak definitivně zbavit,” uvedla poslankyně za hnutí STAN Barbora Urbanová. 

„Víme, že existuje celá řada bariér, které brání vstupu do oddlužení osobám, pro které je tento proces jediným možným řešením jejich tíživé situace. Máme za to, že nové oddlužení by mělo být kratší a mělo by být jednodušší do něj vstoupit,” sdělil náměstek ministra spravedlnosti z hnutí STAN Karel Dvořák. 
 
Dodal, že současný systém exekucí a insolvencí nepovažuje za správně nastavený. „Nemůžeme souhlasit se stavem, kdy je výhodnější nepracovat a být závislý na sociálním systému, než pracovat a bez vidiny konce splácet svoje dluhy. Práce se musí vyplatit a dluhy se musí platit, ale nikomu nepomůže, pokud se z dlužníků stanou doživotní nevolníci systému. Nyní každý rok do oddlužení vstoupí cca 25 tisíc lidí, ale osob v exekucích máme skoro 800 tisíc. To je stav, který musíme vyřešit, protože návrat statisíců osob z dluhové chudoby do normální společnosti se vyplatí nám všem,” uzavřel. 

Autor: Sára Beránková